• Hem
  • Nyheter
  • Hur ska elever och personal agera om skolan utsätts för en hotfull situation?

Hur ska elever och personal agera om skolan utsätts för en hotfull situation?

 

Skolskjutningar är ytterst ovanligt i Sverige, väpnat våld känns obekvämt att prata om och man vill inte oroa personal, elever och föräldrar i onödan. Men om händelsen inträffar kan konsekvenserna bli både stora och svåra och därför måste frågan tas på allvar. Vilka utrymmen finns på skolan och från vilka behöver man kunna kommunicera?

I akuta situationer hinner man inte vänta på hjälp utan måste agera direkt. Beredskap med säkra larm och bra rutiner är viktigt. Många skolor övar och är duktiga på utrymning, men i vissa fall lämpar det sig mer med åtgärder som inrymning eller utestängning. I skriften Väpnat våld i skolan får man tips på hur man ska hantera akuta situationer.

  • Utrymning är vanligast vid brand eller hot om sprängämnen. Det är ofta också säkraste alternativet för dem som befinner sig i trapphus och på skolgården, och om man bedömer att gärningsmannen inte upptäcker personerna som flyr.
  • Inrymning är motsvarigheten till utrymning och innebär att elever och skolpersonal stannar kvar och gömmer sig i klassrum eller andra salar. Man låser, släcker ljuset, är tyst och håller sig borta från fönster och dörrar tills faran är över.
  • Utestängning är ett alternativ då våldet sker på skolgården och man anser det vara säkrast att stänga ute gärningspersonen. Genom att låsa alla ingångar förhindras våldet sprider sig in i eller mellan byggnader.


skola 00Larmsystemet kan bestå av olika signaler, högtalande meddelanden med instruktioner eller hemliga kodord. Olika utrop kan fördelas till olika zoner - när vissa behöver utrymmas, medan andra bör stanna där de är. Med hjälp av våra smarta intercomlösningar kan man lyssna av läget i en hotad zon, och det finns apparater med inbyggd kamera för att kunna fånga gärningspersoner på bild.

Varje situation är unik och man kan inte förutse händelsens förlopp, men en genomtänkt plan för hur larm och kommunikation ska fungera kan vara avgörande. Vi skräddarsyr våra lösningar efter den enskilda skolans lokaler och förutsättningar - för högsta möjliga säkerhet.

 

NRK - Vingtor-Stentofon Alarm system for schools from COBS AB on Vimeo.

 

TV2 Vingtor-Stentofon Alarm System for schools from COBS AB on Vimeo.

 

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo