• COBS Lynx industry
  • alert4u
  • skolsäkerhet2

COBS levererar trådlösa larm- och kommunikationslösningar med fokus på personlig säkerhet. Våra produkter är stabila och tillförlitliga, vilket I kombination med unika funktioner, resulterar i trygga arbetsplatser med ökad effektivitet och bättre arbetsflöde

Gå direkt till vår webshop

start marin

Kommunikation ombord

Kraftfulla arbetsverktyg, för ökad personlig säkerhet och förbättrad kommunikation ombord – lokala lösningar med stabil och problemfri täckning över hela fartyget

Läs mer

start hotell

Hotellkommunikation

Telefoni & larm som en helhetslösning. Snabb och effektiv kommunikation med personlarm inkluderat från start. Du får tryggare personal och nöjdare gäster som resultat

Läs mer

start skola

Tryggare skolor

Vi kombinerar kritiska larm med telefoni och högtalande meddelanden, med syftet att öka säkerheten och samtidigt förbättra skolans dagliga kommunikation

Läs mer

För en trygg arbetsplats

Olika yrken bär med sig olika typer av risker. Kanske arbetar du med stora maskiner eller tung last som gör att ensamarbetet medför risk för skador. Eller arbete inom vård och omsorg som medför risk för hot, våld eller trakasserier. Vi arbetar för att alla ska kunna känna sig trygga i sitt arbete.

Teknikens roll i kritiska arbetsmiljöer

Visste du att hot och våld drabbar människor i arbetslivet oftare än något annat sammanhang? Människor som arbetar i en miljö präglad av otrygghet eller rädsla kan inte utföra sitt arbete på bästa sätt. Vår senaste applikation COBS Lynx är tillsammans med Versity smarttelefoner ett verktyg för personal som befinner sig i just riskfyllda arbetsmiljöer och ger användaren en tillförlitlig hantering av larm- och meddelanden.

gränssnitt versity

 

Rätt kommunikationslösning är avgörande i krissituation

 

I tidigare inlägg skrev vi om vikten att ha effektiva och säkra kommunikationssystem på skolor då hotbilden mot elever och personal tyvärr ökar. För att rusta upp säkerheten, där alla inom skolväsendet, samt vårdnadshavare, kan känna trygghet så krävs det att skolor tar fram en genomtänkt plan för hur larm och kommunikation ska fungera.

Vi på COBS hjälper er höja säkerhetsnivån och öka beredskapen för nödsituationer, samtidigt som vi hjälper er utnyttja anläggningen i skolans vardag i form av daglig effektiv kommunikation.

 

Trygghet för personal och patienter på en växande vårdcentral

Trygghet för personal och patienter på en växande vårdcentral

Familjeläkarna i Mölnlycke är en vårdcentral under stark tillväxt. De har nyligen öppnat en ny avdelning för rehabilitering och i slutet av året ska de expandera vårdcentralen med en hel våning. Med en växande verksamhet, och utökade lokaler valde Familjeläkarna i Mölnlycke att investera i COBS larmlösningar för att kunna garantera trygghet för såväl patienter som personal.
Naseer Ahmed, VD på vårdcentraler berättar att utrustningen har skapat bättre kommunikation, tryggare arbetsförhållanden och möjliggjort tryggt ensamarbete på vårdcentralens avdelningar.

Personal på HVB-hem och LSS-boenden mest utsatta för hot och våld

På HVB-hem och LSS-boenden är det vanligare med arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld än i alla andra branscher. Personal tenderar att normalisera hot och våld som en del av jobbet samtidigt som arbetsgivaren inte arbetar tillräckligt proaktivt för att motverka riskfyllda incidenter. Att erbjuda personalen säkra larm är en del av lösningen men hjälper föga om utbildning och rutiner kring säkerhet saknas.

hotbild sprucket fönster SMALL

Vår WLAN smartphone Versity 92 vinner Red Dot designpris!

Vi är stolta över att kunna berätta att Versity 92-serien, vår Spectralink smartphone utvecklad för användning i professionella miljöer, nu vunnit pris i utmärkelsen för hög designkvalitet av Red Dot.

Red Dot Design Award är en av världens största och mest respekterade designtävlingar och vi blir extra stolta att juryn grundar sina beslut på kriterier som är viktiga även för oss på COBS, nämligen innovation, funktionalitet, övergripande kvalitet, lång livstid och ergonomi.

 V 92 Red Dot label scanner 002

Våld och hot riktat mot skolor blir allt vanligare - rätt larmsystem kan vara avgörande för att stoppa våldet i tid

 

Tyvärr har vi de senaste åren erfarit att skolor utsätts för hot och våld där gärningspersoner tagit sig in på skolans område i syfte att såra eller döda, ett område som ska vara förknippat med glädje, trygghet och säkerhet. Vårt jobb på COBS är att bidra med trygghet och säkerhet för många verksamheter, där ett av dessa är just skolor. Det behövs tyvärr mer än någonsin idag.

skolelever har rätt till trygghet. Det skapar vi med säkra larm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett sätt att kunna hantera yttre hot är, enligt Skolverket, att aktivt arbeta med krisberedskap. Dock klargör Skolverket inte för vilka lösningar man bör välja. Vår säkerhetsexpert Gunnar Ekedahl säger att ”precis som Skolverket menar så krävs ett aktivt arbete från varje skola att se till att effektiva rutiner och metoder finns att använda vid en krissituation. Men det är därför viktigt att skolan tar in rätt lösningar för rätt behov. Lösningarna är avgörande för hur snabbt man kan larma och hur snabbt alla nås av ett larm. Det kan alltså handla om sekunder och då är rätt lösning avgörande.”

 

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English