• COBS Lynx industry
  • alert4u
  • skolsäkerhet2

COBS levererar trådlösa larm- och kommunikationslösningar med fokus på personlig säkerhet. Våra produkter är stabila och tillförlitliga, vilket I kombination med unika funktioner, resulterar i trygga arbetsplatser med ökad effektivitet och bättre arbetsflöde

Gå direkt till vår webshop

start marin

Kommunikation ombord

Kraftfulla arbetsverktyg, för ökad personlig säkerhet och förbättrad kommunikation ombord – lokala lösningar med stabil och problemfri täckning över hela fartyget

Läs mer

start hotell

Hotellkommunikation

Telefoni & larm som en helhetslösning. Snabb och effektiv kommunikation med personlarm inkluderat från start. Du får tryggare personal och nöjdare gäster som resultat

Läs mer

start skola

Tryggare skolor

Vi kombinerar kritiska larm med telefoni och högtalande meddelanden, med syftet att öka säkerheten och samtidigt förbättra skolans dagliga kommunikation

Läs mer

Träffa COBS på Dagen för säkra kommunikationer

En mässa för allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och frågor om samverkan och säkra kommunikationer är därför mer aktuella än någonsin. När säkerhetsläget förändras, breddas också COBS mission. COBS arbetar hårt för att utveckla lösningar som möter behovet och ser att detta blir viktigare för varje år som går. 2. juni kommer COBS att delta i MSBs årliga dag för säker kommunikation. 

dagen for sakra kommunikationer logo 620px

För en trygg arbetsplats

Olika yrken bär med sig olika typer av risker. Kanske arbetar du med stora maskiner eller tung last som gör att ensamarbetet medför risk för skador. Eller arbete inom vård och omsorg som medför risk för hot, våld eller trakasserier. Vi arbetar för att alla ska kunna känna sig trygga i sitt arbete.

Trygghet för personal och patienter på en växande vårdcentral

Trygghet för personal och patienter på en växande vårdcentral

Familjeläkarna i Mölnlycke är en vårdcentral under stark tillväxt. De har nyligen öppnat en ny avdelning för rehabilitering och i slutet av året ska de expandera vårdcentralen med en hel våning. Med en växande verksamhet, och utökade lokaler valde Familjeläkarna i Mölnlycke att investera i COBS larmlösningar för att kunna garantera trygghet för såväl patienter som personal.
Naseer Ahmed, VD på vårdcentraler berättar att utrustningen har skapat bättre kommunikation, tryggare arbetsförhållanden och möjliggjort tryggt ensamarbete på vårdcentralens avdelningar.

Produktchef

Ledig tjänst på COBS

Till vårt huvudkontor i Göteborg söker vi nu en produktchef för våra verksamhetskritiska kommunikationssystem som tillsammans med övriga kollegor tar sig an vår storsatsning på att stärka vårt redan goda varumärke i vår nischade bransch.
I rollen som produktchef kommer du arbeta övergripande med att utveckla såväl vår befintliga som framtida produktportfölj.
Vi på COBS kan erbjuda dig en arbetsplats där du får ett varierat arbete som omfattar telekomlösningar, systemintegrationer och välfärdsteknik. Vi söker dig med tidigare branscherfarenhet/utveckling av systemlösningar inom vård-, personsäkerhet och/eller säkerhetslösningar.

Personal på HVB-hem och LSS-boenden mest utsatta för hot och våld

På HVB-hem och LSS-boenden är det vanligare med arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld än i alla andra branscher. Personal tenderar att normalisera hot och våld som en del av jobbet samtidigt som arbetsgivaren inte arbetar tillräckligt proaktivt för att motverka riskfyllda incidenter. Att erbjuda personalen säkra larm är en del av lösningen men hjälper föga om utbildning och rutiner kring säkerhet saknas.

hotbild sprucket fönster SMALL

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English