• Start
 • Blogg
 • Lärdomar från Eslövattacken i fokus under webbinariet Skolsäkerhet 2021

Lärdomar från Eslövattacken i fokus under webbinariet Skolsäkerhet 2021

Det var en stark uppslutning när hela 60 kommuner deltog på årets webbinarium om Skolsäkerhet. Intresset bekräftar det samtliga talare påpekade – att medvetenheten kring krishantering och pågående dödligt våld, PDV, ökar inom skolväsendet.

skolsäkerhet och risker

Att medvetandegöra är första steget i att skaffa sig en bra krisplan, det var en gemensam nämnare för samtliga talare under gårdagens webbinarium. Men det krävs såklart fler åtgärder än så och det var detta dagen kom att handla om. Annelies berättelse om våldsdådet på hennes skola i Eslöv i somras understryker just vikten av att lyfta riskerna för pågående dödligt våld samtidigt som man har en fungerande krisplan.

”Jag trodde att jag nått ut till de flesta med mejl då vi är en väldigt digital skola. Men det var kanske 50% av pedagogerna som sett mina mejl.”

Det finns en risk med att använda sig av ett kommunikationssystem som kräver att mottagaren agerar för att få det till sig, något Annelie blev varse om. För det var först när brandlarmet satte igång som de lärare som ännu inte nåtts av hennes mejl fick reda på den krissituation de befann sig i. När brandlarmet gick agerade nämligen samtliga lärare enligt rutin och gick fram till klassrumsdörrarna för att känna om de var varma och kunde då se gärningsmannen i korridoren. 
Vem som satte i gång brandlarmet är oklart för oss men detta vill vi belysa:

 • Brandlarmet nådde alla och alla agerade enligt rutin.
 • Sattes det i gång av gärningsmannen för att få ut elever och lärare från klassrummen visar det på att förinspelade högtalarmeddelanden är av allra största vikt för att personalen inte bara ska agera, utan att de agerar på rätt sak.

Det allra viktigaste – efter att medvetandegöra risker i skolmiljön – är att just säkerställa att samtliga på skolan kan ta emot ett larm utan att själva behöva vara aktiva för att ta del av det. Ett exempel här är vår högtalarlösning som är mycket lätt att aktivera och som med fördel kan ha förinspelade meddelanden. Att helt förlita sig på till exempel datorer eller mobiler i situationer med pågående dödligt våld kan innebära stora risker.

Här är några av bristerna vi ser med larm endast i digitala enheter på skolor:

 • Alla har inte alltid mobil/dator i närheten.
  För att kunna agera på ett larm krävs att mottagaren aktivt ser informationen. Det finns alltså risk att en mottagare tittar på meddelandet för sent. Eller i värsta fall inte alls. Annelies berättelse är ett exempel på just detta.
 • De flesta lärare ber sina elever lämna in mobilerna under undervisningens gång.
 • Det krävs att man är närvarande och lugn för att kunna låsa upp en mobil och aktivt kunna larma eller skriva ihop ett mejl.
 • Ett larmmeddelande som ska författas i samband med pågående dödligt våld är inte bara opraktiskt, vi vill påstå att det näst intill är omöjligt.

”Jag skrev mejlet under stress med mycket felstavning. Några pedagoger trodde mitt konto blivit hackat.”

Annelie om när hon mejlade ut till personalen att det fanns en gärningsman på området och att de skulle låsa sina klassrum.

 • Mobilnät eller datanät kan vara utsatt för överbelastning eller ligga nere vilket gör att det varken går att larma eller ta emot larm. 

Med det sagt, mobiler och andra digitala enheter är ett fantastiskt komplement till ett högtalarsystem. När man vet att larmet når samtliga på skolan kan man sedan snabbt fokusera på andra viktiga åtaganden, exempelvis då att använda mail, sms eller en app för att informera om vad nästa steg i krisplanen är.

 

Tips vi tar med oss från webbinariumets talare

Prata om pågående dödligt våld (PDV)
Det finns bara fördelar med att prata om PDV. Tryggheten ökar hos personalen och stressen minskar i arbetsgrupperna. Chansen att agera medvetet vid PDV ökar också radikalt om ni ökar medvetenheten i skolan.

”Risken ökar inte för pågående dödligt våld bara för att vi pratar om det,” säger Pelle, biträdande rektor på en skola i Eslöv.

 

Höj lägstanivån med relevanta åtgärder
Investera i kunskapsinsatser tillsammans med tekniska installationer.

Ta del av relevant utbildningsmaterial
Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen, MSB och Polismyndigheten har alla material med checklistor och tips. Är din skola i början av att skapa en krisplan rekommenderar vi er att kika här först! 

Se över era larmlösningar och… öva!
Idag övar ni troligtvis på utrymning vid brand. Varför inte öva inrymning? Mattias Tengwall, säkerhetsrådgivare och moderator under Skolsäkerhet 2021 rekommenderar dock att man ska öva utan elever. Eleverna behöver trygga vuxna. Vår säljare Gunnar poängterar även att elever inte ska vara med vid övning då man inte vill lära eventuella gärningspersoner hur skolan agerar vid PDV/nödsituation.

 

Vill du komma i kontakt med oss? 

Det går utmärkt att kontakta vår säljare Gunnar på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på telefon 070 635 32 34. 

FacebookLinkedin

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English