• Start
  • Blogg
  • Personal på HVB-hem och LSS-boenden mest utsatta för hot och våld

Personal på HVB-hem och LSS-boenden mest utsatta för hot och våld

På HVB-hem och LSS-boenden är det vanligare med arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld än i alla andra branscher. Personal tenderar att normalisera hot och våld som en del av jobbet samtidigt som arbetsgivaren inte arbetar tillräckligt proaktivt för att motverka riskfyllda incidenter. Att erbjuda personalen säkra larm är en del av lösningen men hjälper föga om utbildning och rutiner kring säkerhet saknas.

hotbild sprucket fönster SMALL

2018 inledde Arbetsmiljöverket en granskning av HVB-hem och LSS-boenden då man sett att det är vanligare med arbetsplatsolyckor orsakade av hot och våld här än i alla andra branscher.

I Arbetsmiljöverkets inspektion ingick att se över om arbetsgivaren har ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete mot hot och våld och att arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen. Resultaten från granskningen har ännu inte publicerats men i mars förra året sa Eva Karsten, inspektör och projektansvarig på Arbetsmiljöverket till SVT Uppsala att ett problem som de ser är arbetsgivaren inte gör riskbedömningar utifrån de anställdas arbetsmiljö. Det är dessutom vanligt att personalen normaliserar hot och våld som en del av jobbet (LSS och HVB sticker ut i hot- och våldsstatistik | SVT Nyheter).

– Det är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som dessutom ökar i omfattning. Utvecklingen är oroväckande. Arbetsgivare inom HVB och LSS-boenden måste ta problemen på större allvar och sätta in förebyggande åtgärder mot hot och våld, säger Peter Burman som är projektägare för inspektionsinsatsen (Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet - Arbetsmiljöverket (av.se)).

En säker larmkedja

Många verksamheter är i behov av, och skyldiga enliga Arbetsmiljöverket att ha larmlösningar för personal som befinner sig i utsatta miljöer. Utvecklingen på HVB-hem och LSS-boenden visar dock på att ett larmsystem gör föga lite om personal inte blir utbildade i riskbedömning, att anmäla hot och veta när larm ska användas, hur det fungerar och vad som förväntas vid en eventuell incident.
Här redogör vi för vad som krävs för att skapa en säker larmkedja.

En säker och trygg larmkedja består av tre avgörande faktorer:
Tekniken
Människan
Organisationen

Teknik

Du som användare av personlarm ska ställa höga krav på leverantören då tekniken spelar stor roll i hur väl er larmkedja kommer fungera. Se till att göra ett bra förarbete innan ni bestämmer er för vilket säkerhetssystem ni köper in.

Vi hjälper dig på vägen genom att redogör för vilka funktioner du bör leta efter vid val av personlarm.

  • Se till att larmknappen sticker ut från övriga kommunikationsalternativ.
  • Du ska kunna aktivera larmet snabbt oavsett hur du väljer att bära det på din kropp. Larmet ska därför vara placerat på enheten så att du enkelt når det, alternativt vara tillräckligt stor för att lätt kunna aktiveras.
  • Arbetar ni i tuffa miljöer – se till att larmet är stöt-, fukt- och dammtåligt.
  • Personlarmet måste vara driftsäkert. Utvärdera därför för- och nackdelarna med alternativa radioteknologier och dess underhåll.
  • Larmet ska kunna skicka positionsangivelse för snabbare och effektivare säkerhet.
  • Se över om ni vill ha möjlighet till tal.
  • Meddelandet till mottagaren ska vara tydligt. Hen ska snabbt kunna agera på larmet utan att känna tveksamhet.

Människan

För att ett tekniskt säkert och lätthanterligt larm ska fungera optimalt krävs det att personal kontinuerligt utbildas i praktisk och teoretisk hantering av larmet. Med utbildning får personalen kunskap kring i vilka situationer larmet ska aktiveras och kan på så vis eliminera osäkerhet, oro och felhantering som kan leda till att man inte trycker på larmknappen när man egentligen borde. Vidare får personalen förståelse för hur ett förlopp kan se ut och vad som förväntas av den som tryckt på larmet, samt den som tar emot det.

Organisationen

Det är verksamhetens yttersta ansvar att se till att både människan och tekniken tas om hand. Se därför till att sätta upp tydliga rutiner och standarder kopplade till era säkerhetslarm. Ni bör bland annat ha regelbundna funktionskontroller och se till att dessa följs. Utbilda personalen kontinuerligt och öva på att använda era larm under stressade förhållanden. Se även till att ha utbildningsmaterial väl dokumenterat och lättillgängligt för personalen. Likaså bör instruktioner skapas kring rutiner och säkerställande om att all personalen vet var dessa finns.

Är ni i behov av att se över era säkerhetsrutiner - kontakta oss så hjälper vi er!

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Leave a comment

You are commenting as guest. Optional login below.

FacebookLinkedin

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English