• Start
  • Blogg
  • Webinariet ”Skolsäkerhet 2021” presenteras stolt av COBS

Webinariet ”Skolsäkerhet 2021” presenteras stolt av COBS

I år möts lärare, rektorer, säkerhetsansvariga och politiker under webinariet Skolsäkerhet 2021. Webinariet presenteras av COBS och går av stapeln nästa vecka, tisdagen den 12 oktober.

Om du på något sätt berörs av säkerheten på något av landets skolor rekommenderar vi att du anmäler dig till webinariet. Vi tror och hoppas att det kommer bidra till mer insikt, förståelse och kunskap kring ett ämne som aldrig känts så aktuellt som nu. Faktum är att nästan var femte lärare går till arbetet med känslor av obehag inför risken att utsättas för hot, våld eller andra trakasserier*. En ny rapport från Skolinspektionen visar på att de flesta av eleverna i svensk skola känner sig trygga i sin skolmiljö, men att siffrorna går ned**. Samtidigt nås vi av nyheter om dödligt våld på skolor. 

Skolan ska förknippas med trygghet och studiero, något som vi på COBS jobbar aktivt med för att upprätthålla.

 

”För oss är säkerhet och trygghet inom skolan en hjärtefråga. Vi har lång erfarenhet av säkerhetslösningar, och högtalarsystemen för skolor med funktioner som talad inrymning, talad evakuering, porttelefoni, intern/snabbtelefoni är högaktuella. Att få presentera Skolsäkerhet 2021 känns inte mer än självklart för oss”, säger Gunnar Ekedahl, säljare inom Intercom på COBS.

Du kan anmäla dig till werbinariet här!

skolsäkerhet 2021 presenteras av COBS BLOGG

Kan du inte medverka på webinariet men känner att säkerhetsfrågan är viktig för dig kan vi på COBS nu erbjuda kostnadsfri konsultation. Tillsammans ser vi över er krisberedskap och erbjuder lösningar som passar just din skola. 
Boka möte för konsultation här.

 

 

*https://www.lr.se/lon-lagar--avtal/arbetsmiljo/hot-och-vald

**https://www.skolinspektionen.se/om-oss/press/pm/eleverna-om-sin-trygghet-och-studiero--forandringar-under-10-ar/

 

FacebookLinkedin

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English