• Start
  • För en trygg arbetsplats

För en trygg arbetsplats

Olika yrken bär med sig olika typer av risker. Kanske arbetar du med stora maskiner eller tung last som gör att ensamarbetet medför risk för skador. Eller arbete inom vård och omsorg som medför risk för hot, våld eller trakasserier. Vi arbetar för att alla ska kunna känna sig trygga i sitt arbete.

Arbetsmiljölagen om trygghet på din arbetsplats

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Enligt kapitel 3 är det arbetsgivarens ansvar att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga olycksfall och därmed skador och ohälsa i arbetet. Ett exempel på förebyggande åtgärder är att undersöka riskerna i verksamheten och investera i rätt säkerhetsutrustning. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar ska underhållas väl (1977:1160).

Våld och hot i arbetsmiljön

Enligt föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) är arbetsgivaren skyldig att ta till riskförebyggande åtgärder om det gäller yrken som riskerar att utsättas för våld eller hot. Risken för att utsättas för våld eller hot ökar betydligt om man har ansvar för vård eller omsorg om människor. Även dessa riskförebyggande åtgärder innefattar skyddsutrustning, larm och andra säkerhetsanordningar. Syftet är att det ska finnas möjlighet för den som blivit drabbad av hot och våld att snabbt informera arbetskamrater.

Säkerhet och kommunikation med COBS

Vi på COBS vill skapa tryggare arbetsplatser med kommunikationslösningar för att ge personalen en enklare och tryggare vardag. Med våra larmlösningar kan ensamarbete möjliggöras, utan att det sker på bekostnad av er säkerhet. COBS produkter är utvecklade för de höga krav som ställs på integritet och säkerhet inom yrken som till exempel vård och omsorg och kan integreras med nuvarande system.

Kontakta oss så hjälper vi er till en säker och trygg arbetsplats.

 

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English