• Start
  • Rätt kommunikationslösning är avgörande i krissituation

Rätt kommunikationslösning är avgörande i krissituation

 

I tidigare inlägg skrev vi om vikten att ha effektiva och säkra kommunikationssystem på skolor då hotbilden mot elever och personal tyvärr ökar. För att rusta upp säkerheten, där alla inom skolväsendet, samt vårdnadshavare, kan känna trygghet så krävs det att skolor tar fram en genomtänkt plan för hur larm och kommunikation ska fungera.

Vi på COBS hjälper er höja säkerhetsnivån och öka beredskapen för nödsituationer, samtidigt som vi hjälper er utnyttja anläggningen i skolans vardag i form av daglig effektiv kommunikation.

 

Våra kommunikationslösningar täcker era behov

Kriskommunikation

Som tidigare nämnt krävs det ett aktivt arbete från varje skola att se till att effektiva rutiner och metoder finns att använda vid en krissituation. Det är därför viktigt att skolor tar in rätt lösningar för rätt behov. Lösningarna är avgörande för hur snabbt man kan larma och hur snabbt alla nås av ett larm. Det kan alltså handla om sekunder och då är rätt lösning avgörande.

skola2 500Utrymning

Vid en situation med pågående våld kan vissa delar av skolan behöva evakueras, medan andra delar ska inrymmas.

Vid eventuell uppmaning om utrymning är ett högtalarsystem bättre än inget högtalarsystem, men med förinspelade meddelanden som aktiveras beroende situation (brand, pågående dödligt våld, rast, etc) så blir lösningen riktigt effektiv och praktisk. Användandet blir mycket lätt intuitivt även om stressnivån är extrem då ett knapptryck räcker för att aktivera ett meddelande. Det blir samtidigt extremt enkelt för personalen att öva då förinspelade meddelanden gör att man enbart behöver höra några sekunder av ett meddelande, för att veta vad som gäller.  

Inrymning

Vid en situation med inrymning är syftet att alla ska dölja sig för en gärningsman. Det viktiga då är att gömma sig, låsa dörrar, förhindra insyn och inte avslöja var man befinner sig.

Vid en situation med pågående våld kommer polisens och räddningstjänstens första krav vara att få information. Om elever, personal och besökare är gömda i klassrum, så finns möjlighet att, via vårt system, lyssna på vad som händer i klassrummen utan att avslöja sig, om en eventuell gärningsman befinner sig i rummet. Detta förfarande påskyndar en effektiv och säker evakuering.

Daglig kommunikation

Som lärare har man ofta ett stressat schema och man kan spara mycket tid genom interna samtal och utrop till olika zoner. Till exempel för att nå ut med brådskande eller viktig information till gymnastikhall, matsal eller skolgård. Snabb och smidig kontakt mellan lärare, rektor, vaktmästare och annan personal gör vardagen mer effektiv. Målet med effektiv daglig kommunikation är att undvika att stjäla för mycket tid från huvudfokuset - elever och lärande. Detta är något vi kan hjälpa er med i samband med installation av kriskommunikationslösningen.

 

Vill du få hjälp att ta fram en plan för beredskapen på er skola?

Hör av dig till vår säkerhetsexpert
Gunnar Ekedahl
+46 706 35 32 34

 

 

 

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English