• Start
  • Träffa COBS på Dagen för säkra kommunikationer

Träffa COBS på Dagen för säkra kommunikationer

En mässa för allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och frågor om samverkan och säkra kommunikationer är därför mer aktuella än någonsin. När säkerhetsläget förändras, breddas också COBS mission. COBS arbetar hårt för att utveckla lösningar som möter behovet och ser att detta blir viktigare för varje år som går. 2. juni kommer COBS att delta i MSBs årliga dag för säker kommunikation. 

dagen for sakra kommunikationer logo 620px

Konferensen som tidigare hette Rakeldagen utvidgas nu till mässan Dagen för säkra kommunikationer. 

Mässan är gratis att besöka och riktar sig till den som arbetar med säkerhets-, beredskaps- eller sambandsansvarig i organisationer med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa eller försvar. Men också den som arbetar med verksamhetsutveckling, it-verksamhet, informationssäkerhet, inköp eller förvaltning av kommunikationsutrustning och kommunikationstjänster, eller som arbetar med utbildning och övning inom området samhällsskydd och beredskap.

COBS kommer att vara på plats med en egen monter, och hoppas att vi träffar er där. 

 

Läs mer om Dagen för säker kommunikation här: 

https://www.msb.se/sv/aktuellt/kalender/2022/juni/dagen-for-sakra-kommunikationer/

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English