• Start
  • Trygghet för personal och patienter på en växande vårdcentral

Trygghet för personal och patienter på en växande vårdcentral

Trygghet för personal och patienter på en växande vårdcentral

Familjeläkarna i Mölnlycke är en vårdcentral under stark tillväxt. De har nyligen öppnat en ny avdelning för rehabilitering och i slutet av året ska de expandera vårdcentralen med en hel våning. Med en växande verksamhet, och utökade lokaler valde Familjeläkarna i Mölnlycke att investera i COBS larmlösningar för att kunna garantera trygghet för såväl patienter som personal.
Naseer Ahmed, VD på vårdcentraler berättar att utrustningen har skapat bättre kommunikation, tryggare arbetsförhållanden och möjliggjort tryggt ensamarbete på vårdcentralens avdelningar.

Bakgrund

Naseer Ahmed blev delägare av vårdcentralen 2019. Sen dess har vårdcentralen genomgått en total omprofiliering och under den rådande coronapandemin gick de från 2300 inskrivna patienter till 5000 patienter. För Naseer var det viktigt att skapa en arbetsplats för vårdgivarna där de trivs minimera personalomsättning.

- För oss är det viktigt att ha fasta läkare, inte stafettläkare. Jag vill att våra patienter ska känna att deras läkare känner dem. Många av våra patienter är äldre, och de har långa journaler som ingen hinner läsa. Jag som läkare vill känna till besvären och vilka behandlingar vi har gjort tidigare utan att behöva läsa igenom all dokumentation. Det är viktigt för oss att ha ett personligt band till våra patienter, berättar Naseer Ahmed, VD, Familjeläkarna i Mölnlycke.

Detta tas emot väl av vårdcentralens patienter, och har lett till stor tillväxt, men det innebär också att vårdcentralen måste se till att bibehålla vårdcentralen status som attraktiv arbetsplats och att den har kapacitet att möta efterfrågan.

IMG 6814

Utmaning

Familjeläkarna i Mölnlycke hade ett befintligt larmsystem i de äldre delarna av sina lokaler. Men larmlösningen var dåligt planerad, och även om personalen kunde motta ett larm, så fanns det ingen möjlighet för dem att veta vilket rum larmet gällde. - Detta försvårade arbetet på vårdcentralen.

- System för personlarm är en otroligt viktig del av en vårdcentral. För att kunna bemöta våra patienters behov, måste personalen bli försedd med alla förutsättningar till god kommunikation, gott samarbete och en trygg arbetsplats, menar Naseer.

Riskfyllda situationer kan uppstå när man arbetar med vård och omsorg. Man möter ofta människor som upplever rädsla, obehag och smärta. Såväl patienter som anhöriga kan agera i affekt och det kan potentiellt uppstå situationer av våld.
- Att kunna förse personal och patienter med trygghet är oerhört viktigt för mig. Det är den huvudsakliga målsättningen till varför vi investerar i larm, och något vi kontinuerligt diskuterar med vår personal, förklarar Naseer.

IMG 6817

Utökade lokaler med utökat behov

När Familjeläkarna i Mölnlycke utökade sin verksamhet med en rehabiliteringsavdelning tog de över lokaler som inte var utrustade med larm sedan tidigare. - Eftersom personalen arbetat med deras äldre larmlösning sedan tidigare, var de också väl medvetna om kravbilden och vad de letade efter på marknaden för att kunna täcka just deras behov. Naseer förklarar att det är extra viktigt att kunna kalla på assistans på avdelningar för rehabilitering, där är risken för olyckor större.

- Jag ville införskaffa ett nytt system för hela vår verksamhet, så att vi har samma larm överallt. Jag letade efter ett larmsystem med positionering, och denna gången ville jag investera i ett trådlöst system.

Familjeläkarna i Mölnlycke kunde se större potential för verksamheten som de inte kunde utnyttja på grund av bristande funktionalitet i den tidigare utrustningen. Med en ny personlarm- och kommunikationslösning skulle verksamheten effektiviseras genom såväl bättre kommunikation som en tryggare vårdcentral.

Tillvägagångssätt

Familjeläkarna i Mölnlycke tog beslutet att kontakta COBS efter att ha sett goda recensioner av COBS. De fick därefter en konsultation på plats med rådgivning av COBS experter.
- COBS visade genomgående god förståelse för vår situation och vårt behov. De förstod problemet och kunde erbjuda rätt lösning för oss. Vi kände att vi var i trygga händer, hos någon som var mån att bygga förtroende. COBS var angelägna om att hitta en lösning anpassad för vår verksamhet, istället för att sälja ett så stort, eller dyrt system som möjligt. Därför valde vi att arbeta med just COBS, berättar Naseer Ahmed.

IMG 6809

Lösningen

Naseer Ahmed visste att han var ute efter en helt trådlös lösning vilket ger bättre flexibilitet och mindre kablage. Det var viktigt att larmknapparna också kunde placeras flexibelt så som t.ex. på personalens arbetsytor, på väggar eller enkelt bäras diskret i fickan. Eftersom vårdcentralen utökas och får större lokaler, var det också viktigt att larmlösningen kunde ge personalen positionering. Positionering innebär att larm som aktiveras också uppger information om vilket rum larmet kommer ifrån.

Tillsammans med COBS utforskade Familjeläkarna i Mölnlycke olika lösningar för att hitta ett skräddarsytt paket för just deras vårdcentral. COBS experter inspekterade lokalerna och kunde därefter ge ett förslag på antal och typ av enheter som skulle behövas för en optimal lösning.

- COBS hjälpte mig att hitta rätt lösning för vår verksamhet. Vi är en vårdcentral som växer och ständigt måste utmana och uppdatera vår utrustning, men med COBS lösning kan vi alltid utöka och även integrera vår utrustning till andra system, berättar Naseer Ahmed.

Översikt

Familjeläkarna i Mölnlycke investerade i en larmlösning som bestod av ett flertal COBS PAT+ portabla larmknappar. Dessa larmknappar kan fästas på alla typer av ytor, eller diskret bäras av personalen. De fästa knapparna tillåter positionering, och larmen visas på displayskärmar på vårdcentralen. Med larmknapparna kan man även skilja på assistanslarm och mer akuta larm. Denna typ av knapp monterades också inne på rehabiliteringens omklädningsrum, så att patienter även har möjlighet att tillkalla personal om en olycka skulle uppstå eller om assistans skulle krävas.

IMG 6820

På vårdcentralens toaletter installerades COBS väggmonterade ALERT-knappar, så att patienter har möjligheten att larma även därifrån. ALERT-knapparna monteras lågt sittande på väggen, så att de även är tillgängliga från golvet, och finns i flera olika modeller beroende på vilka funktioner som önskas.

IMG 6807

För att komplettera larmknapparna i systemet, investerade Familjeläkarna i Mölnlycke också i COBS handenhet, A-Pager. Den tillåter 2-vägskommunikation och trådlös positionering, och Naseer uttrycker förtjust att de i framtiden kommer införskaffa flera stycken.

Resultat

Familjeläkarna i Mölnlycke har i dag en väl planerad larmlösning som täcker hela verksamheten.
- Vi har nyttjat larmen för både assistans och i mer akuta situationer och det har fungerat felfritt. Produkterna är robusta och de var enkla att lära sig, förklarar Naseer Ahmed, VD och läkare, Familjeläkarna i Mölnlycke.

Tack vare att det nu är möjligt för personalen att kommunicera även om de befinner sig i olika ändar av vårdcentralen, har larmlösningen från COBS effektiviserat verksamheten och möjliggjort ensamarbete utan att kompromissa personalens trygghet. - Det är viktigare än någonsin i en växande verksamhet.

- COBS är ett professionellt företag som jag gladeligen har rekommenderat vidare. De är otroligt kunniga inom sitt område och jag vet att jag kan vända mig till COBS om jag skulle behöva hjälp, råd eller service, berättar Naseer Ahmed.

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English