Handel

Inom handeln förekommer ensamarbete i stor utsträckning, pengar hanteras och rånrisk finns. Med hjälp av bärbara telefoner och larmknappar kan man skapa trygghet och välbefinnande bland personalen. Vi tar fram smarta lösningar för små som stora företag, oavsett om det är en lokal lösning, centraliserad, eller molntjänst man behöver.


Trådlös kommunikation

Att kunna ringa eller bli nådd oavsett var man är ökar tillgängligheten, effektiviteten och samarbetet mellan kollegor vilket resulterar i en högre servicenivå och nöjdare kunder.


Integration med kameraövevakning

Att styra en kameraövervakningscentral med hjälp av en telefon går alldeles utmärkt. En knapptryckning tillsammans med positionsinformation aktiverar rätt kamera och påbörjar inspelning direkt.


Utrymingslarm/brandlarm
Med ett integrerat brandlarm kan detaljerad information sändas direkt ut till personalens telefoner och på så sätt snabba upp åtgärder om brandlarmet utlöses. Kan man undvika en evakuering så sparar man enorma summor på uteblivna intäkter.

Larmspecifika menyer i C31XX serien "Retail Scenario"

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English