Stena Line ökar säkerheten ombord med COBS larmtelefoner

sagaFör att skapa en trygg och säker arbetsmiljö ombord på fartygen så har Stena Line med hjälp av Diwiton installerat larm och kommunikation från COBS. Systemen ombord är skräddarsydda efter varje fartygs behov, och tack vare att man kan sköta många funktioner från en och samma enhet så har arbetet effektiviserats och miljön blivit tryggare.

Stena Line är ett av världens största färjerederier med en modern flotta på 35 fartyg. Stena Lines mål är att vara en föregångare inom sjösäkerhet och man arbetar efter högt ställda krav för att garantera hög trygghet och säkerhet både till havs och i hamn.

För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö ombord har man tagit hjälp av Diwiton som erbjuder lösningar speciellt anpassade till extrema miljöer inom det marina segmentet. Diwiton strävar hela tiden efter att kunna leverera en så komplett kommunikationslösning som möjligt, och i produktsortimentet hittar man bland annat COBS DECT-system.


stena-frSkräddarsydda lösningar
På 70% av Stena Lines linjefartyg har man valt att installera kommunikations- och säkerhetssystemen från COBS. Eftersom alla fartyg ser olika ut är lösningarna skräddarsydda efter varje fartygs behov och önskemål.

Senaste uppgraderingen gjordes på Stena Saga, där har man bytt ut dect-system och ersatt gamla telefoner med C-3110 som hanterar både tal, larm och meddelanden. Arbetet ombord har effektiviserats genom trådlös övervakning av maskinlarm samt styrning av pumpar, och tryggheten har ökat då personlarm och annan viktig information går direkt till personalens telefoner.C-3110 002Ökad flexibilitet

Ett krav på flera av båtarna har varit en kommunikationslösning där man inte är låst vid fasta larmknappar, detta för att minska ledtider och spring ombord.

Personlarm, överfallslarm, ensamarbetslarm samt möjligheten att kunna starta, stoppa och styra händelser via en och samma enhet är viktiga funktioner på exempelvis Stena Saga.

Även brandlarmet är integrerat i systemet. Med hjälp av COBS meddelande server aktiveras närmaste kamera vid brandlarm och spelar in larmade zoner. "Vi är otroligt nöjda över vårt samarbete med Diwiton och produkterna från COBS gör vår vardag både tryggare och mer effektiv", säger Bengt Martinsson elingenjör på Stena Saga.

 

Antal Artikel Beskrivning
1 CMS Meddelandeplattform för tillförlitlig och effektiv larm- och meddelandehantering
2 CWS8000 CWS 8000 är en skalbar och moduluppbyggd rackserver som kan byggas från 2 basstationer upp till flera hundra
45 CWS8000 basstation 4 kanals DECT basstation som hanterar all trafik i luften och fungerar som en länk mellan telefonen och systemet
20 C-3110 IP65 klassad telefon med larmknapp och avancerad meddelandehantering
40 C-2110 IP64 klassad telefon med larmknapp
1 SCM  SCM modulen används av bl.a. brandlarm för att överföra larm och meddelanden till COBS systemet.
2 AOM Utgångsmodulen används för att styra externa enheter vid larmsituationer.
5 TIM Seriell anslutning för att ansluta 3:e parts system.

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English