Larm och kritisk kommunikation till förlossningsklinik BB Sophia

 BB Sophia 00
BB Sophia är ett unikt sjukhus som specialiserat sig på barnafödande, där alla kompetenser finns samlade: förlossning, neonatalvård, samt operation, anestesi- och intensivvårdskapacitet.

Genom att integrera olika system och sjukvårdsutrustning har man utformat en tyst vårdmiljö där larmen skickas direkt till rätt mottagare i rätt tid.Larm som alltid når fram

Det är oerhört viktigt, och kan inom sjukvården i vissa fall vara livsavgörande, att den interna kommunikationen fungerar som den ska och att till exempel akutlarm alltid når rätt person i rätt tid. För att säkra kommunikationen på BB Sophia valde man att satsa på en skräddarsydd lösning med produkter från COBS, AMAB Security / BEST och Philips Healthcare.


Tyst vårdmiljö för en mer harmonisk vardag
BB Sophia sköterskaGenom att integrera avancerad sjukvårdsutrustning med andra system så har man skapat en flexibel och intelligent helhet, anpassad efter just de behov som finns på BB Sophia. Eftersom larmen skickas direkt till de bärbara telefonerna så kan man undvika pipande och blinkande displayer, man får en tyst vårdmiljö och skyddar samtidigt patientens integritet.


COBS larmserver certifierad för kritisk kommunikation
COBS CMS är plattformen för larm- och meddelandehantering, och den har genomgått tester av både Philips Healthcare och BEST för användande i tidskritiska applikationer inom sjukvården.

Genom COBS CMS skickas larmen från de olika systemen vidare till personalens DECT telefoner. Telefonerna är speciellt anpassade till en miljö med flera olika användare, har hållbar design, larmknapp och tydliga symboler för olika typer av larm. "Alla larm skickas direkt till rätt personal vid rätt tidpunkt. De trådlösa larmenheterna är övervakade och vid utebliven respons så eskaleras larmet vidare i en kedja för att säkerställa snabb åtgärd, detta resulterar i förbättrad patientsäkerhet och minskad stress", säger Sören Erlandsson, VD COBS AB.

 

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English