Marin

Inom den marina sektorn är det extra viktigt med kontroll, timing, säkerhet och tillförlitlighet. Att ha möjligheten att ta emot ett meddelanden från bryggan eller få en tidig indikation från maskinrummet om att något är fel vid rätt tidpunkt är avgörande för säkerheten ombord. Att få brandlarm direkt ut till telefonen minimerar tidsförluster och förhindrar skada på både passagerare såväl som egendom. 

 

Kommunikation och integration
Vi har produkter som är speciellt utvecklade för att passa behoven som finns på ett fartyg. Att kunna använda befintlig infrastruktur såsom kablage är viktigt för att skapa ett väl fungerande trådlöst system i en miljö av stål.

COBS meddelandeserver kan anpassas för brandlarm, övervakningssystem eller att styra CCTV lösningar. Integration mot växlar av olika fabrikat är möjligt, antingen analogt eller via SIP/ISDN. Moderna fartyg är i ständig kontakt med världen via radiolänk eller satellit kommunikation och våra lösningar stöder naturligtvis detta.


Larm och kommunikation i kritiska situationer

I marin miljö är det vanligt med arbeten i till exempel maskinrum och det kan finnas risk för olyckor. Några av våra telefoner är anpassade till ensamarbete och kan larma automatiskt vid fall eller stillaliggande läge. Adderar man funktionen för positionering så vet man direkt var personen befinner sig i en larmsituation.

För kritisk kommunikation i explosiva miljöer finns specialutvecklade produkter som uppfyller ATEX direktiv samt IEC för gas och damm enligt europeiska och internationella standarder.

Läs mer om våra lösningar för kommunikation till havs:

Anpassade produkter

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo