Säkerhet

Vårt mål är att skydda och trygga personal. Gemensamt för de flesta som väljer våra lösningar är att man upplever en otrygg miljö, exempelvis inom fängelser eller psykiatri, och har behov av att snabbt få information om larm eller att snabbt kunna förmedla sig med omvärlden.


Tryggare personal och rätt information till rätt person

Våra telefoner kan avge larm vid givna positioner, som påminnelser till en själv eller som larm till kollegor. De kan även skicka larm då man faller eller då det normala rörelsemönster ändras. Genom ett tryck på larmknappen kan hjälp påkallas när som helst.

Att snabbt kunna ta emot information är ofta nyckeln till att ta rätt beslut i rätt tid. Oavsett om det är ett larm från ett brandlarm på 118:e våningen eller om det ett överfallslarm från en väktare i garaget.


Tydliga ikoner och larmlista
Tid är kritisk, därför har vi via vår larmserver integrerat ett unikt, tydligt gränssnitt som via ikoner och färger indikerar vilken typ av larm som mottagits och vilken åtgärd som skall vidtagas.


Positionering för optimal trygghet
Vår teknik håller reda på var de anställda är i inomhusmiljöer och presenterar det grafiskt utifall något händer. Vi använder inomhuspositionering via RFID med mycket precisa installationer.

Våra tekniska lösningar hjälper personal att hålla kontakten med kollegor, att kunna larma då det behövs, eller att få en kontinuerlig övervakning i riktigt kritiska applikationer.

 

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English