Skola

Allt fler skolor diskuterar säkerhetsåtgärder som talad in- och utrymning, låsta dörrar och övervakningskameror med mera för att öka säkerheten inom skolan. Att se över skolans lösning för kriskommunikation med ett högtalarsystem är ett bra första steg för att skapa en tryggare tillvaro för elever, personal och besökare. Vi erbjuder allt från enkla lösningar för in- och utrymning till effektiva interntelefonilösningar och avancerade säkerhetslösningar.

Skolsäkerhet idag

Vår erfarenhet gällande skolsäkerhet, är att är att de flesta skolor inte har någon lösning som fungerar effektivt i en krissituation. Det är vanligt att personalen har smartphonemobiler med appar, en lösning som ofta är både tidskrävande och ineffektiv. Vem har sinnesro att låsa upp mobilen, öppna rätt app och författa ett meddelande samtidigt som en potentiell gärningsman redan är i skolbyggnaden?! Alla som är inom byggnaden nås dessutom inte med denna lösning, mottagande av krismeddelandet sker på mottagarens villkor och dessutom är den beroende av att mobilnätet fungerar.

Vad är skolsäkerhet?

COBS lösningar för skolsäkerhet gör att skolan har full kontroll över sin egen lösning, som bland annat innefattar anropsapparater och högtalare med stor hörbarhet och hörförståelse inklusive förinspelade meddelanden för in- och utrymning. I en situation med hot eller pågående dödligt våld gör vår lösning att elever, personal och besökare nås av ett högtalande nödmeddelande om att inrymma eller utrymma lokalerna genom att enbart lyssna. Det sker i realtid och utan interaktion - snabbt, effektivt och tydligt! Detta spar tid, och tid är det som är kritiskt i en nödsituation, det här är skolsäkerhet enligt vår mening!

Mervärde

COBS lösning erbjuder även möjlighet till effektiv kommunikation - dagliga samtal mellan personal och elever. Dubbelriktad talkommunikation sker snabbt och effektivt inom hela eller valda delar av skolan, oavsett om skolan består av en, eller flera byggnader. Tidsbesparande och smidigt utan att personalens fokus på undervisningen flyttas mer än nödvändigt. Allt detta gör att COBS lösningar för skolsäkerhet ökar konkurrenskraften gentemot skolor som inte har samma lösning för som personal och sina elever, ett stort mervärde.

Taggar: skolkommunikation, , inrymning, , utrymning, , PA-system, , skolsäkerhet,

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo