Nyheter

Teknikens roll i kritiska arbetsmiljöer

Visste du att hot och våld drabbar människor i arbetslivet oftare än något annat sammanhang?
Människor som arbetar i en miljö präglad av otrygghet eller rädsla kan inte utföra sitt arbete på bästa sätt. I kritiska arbetsmiljöer där kommunikationen behöver vara tydlig och direkt spelar tekniken därför en väsentlig roll. En ensamarbetare förlitar sig till exempel till stor del på en fungerande teknisk kommunikation för att känna sig trygg och säker i sin arbetsroll.

Vår senaste applikation COBS Lynx är tillsammans med Versity smarttelefoner ett verktyg för personal som befinner sig i just riskfyllda arbetsmiljöer och ger användaren en tillförlitlig hantering av larm- och meddelanden.

 

App för kritiska meddelanden

Lynx är en applikation framtagen av COBS för larm- och meddelandehantering på Android-enheter. Lösningen passar i professionella miljöer där internetanslutning inte tillräckligt kan garanteras och där störningar inte är ett alternativ. Här är säker och stabil verksamhetskritisk kommunikation av största prioritet. Med Lynx tar kunden själv kommandot över hela larmkedjan och har tillsammans med systemintegration även möjligheten att skräddarsy systemet efter sina behov. Risken minskar dessutom för yttre påverkan såsom hackning och driftstopp.

”Då vi har en historik av att göra anpassningsbara funktioner så har vi även velat ta med dessa när vi utvecklat appen. Det har definitivt varit en utmaning men något vårt team lyckats riktigt bra med. Resultatet är en tillförlitlig applikation med tydligt användargränssnitt, något vi vet är extra viktigt i kritiska arbetsmiljöer,” säger COBS VD Staffan Örnbratt.

Lynx tillsammans med Versity smartphones

Lynx är speciellt framtagen för Versity VoWiFi smartphones, utvecklade för professionella miljöer, med integrerad hantering av larmknapp. Appen tillsammans med Versity 92-serien ger dig en robust och kostnadseffektiv lösning när samexistens av mer datadrivna, innehållsrika appar önskas och där DECT inte är ett fullgott alternativ.

Lynx är även utmärkt tillsammans med de större Versity 95/96-serien av VoWiFi-smartphones för dem som önskar större skärm och där avbrottsfri 24/7-kommunikation krävs vilket kan erbjudas tack vare helt avbrottsfritt batteriutbyte. Dvs användaren kan byta batteriet under användning helt utan minsta avbrott vilket är optimalt i till exempel sjukhusmiljö.

Vill du få tips om vad ni ska tänka på vid inköp av säkerhetslarm?
Här redogör vi för funktioner som kan vara avgörande för att er larmkedja ska bli trygg.

Våld och hot riktat mot skolor blir allt vanligare - rätt larmsystem kan vara avgörande för att stoppa våldet i tid

Tyvärr har vi de senaste åren erfarit att skolor utsätts för hot och våld där gärningspersoner tagit sig in på skolans område i syfte att såra eller döda, ett område som ska vara förknippat med glädje, trygghet och säkerhet. Vårt jobb på COBS är att bidra med trygghet och säkerhet för många verksamheter, där ett av dessa är just skolor. Det behövs tyvärr mer än någonsin idag.

skolelever har rätt till trygghet. Det skapar vi med säkra larm.Ett sätt att kunna hantera yttre hot är, enligt Skolverket, att aktivt arbeta med krisberedskap. Dock klargör Skolverket inte för vilka lösningar man bör välja. Vår säkerhetsexpert Gunnar Ekedahl säger att ”precis som Skolverket menar så krävs ett aktivt arbete från varje skola att se till att effektiva rutiner och metoder finns att använda vid en krissituation. Men det är därför viktigt att skolan tar in rätt lösningar för rätt behov. Lösningarna är avgörande för hur snabbt man kan larma och hur snabbt alla nås av ett larm. Det kan alltså handla om sekunder och då är rätt lösning avgörande.”

 

 

 

Idag ser vi att allt fler skolor har någon form av kommunikationssystem i sina mobiler. Vi menar att detta är bra men om det ska användas i situationer med pågående dödligt våld, så är det förknippat med stor risk och går emot Skolverkets idé om att ”alla har rätt till trygghet”. Här är några av de brister larm i mobiler på skolor innebär;

  •  Alla har inte alltid mobilen i närheten.
  • De flesta lärare ber sina elever lämna in mobilerna under  undervisningens gång.
  • För att kunna agera på ett larm krävs att mottagaren aktivt ser informationen. Det finns alltså risk att en mottagare tittar på meddelandet för sent. Eller i värsta fall inte alls.
  • Det krävs att man är närvarande och lugn för att kunna låsa upp en mobil och aktivt kunna larma.
  • Ett larmmeddelande som ska författas i samband med pågående dödligt våld är inte bara opraktiskt, vi vill påstå att det näst intill är omöjligt.
  • Mobilnät eller datanät kan vara utsatt för överbelastning eller ligga nere vilket gör att det varken går att larma eller ta emot larm. 

 ungdom med mobil

Så skapar ni rätt förutsättningar för att kunna hantera en krissituation

COBS lokala högtalarlösningar för skolsäkerhet gör att avsändaren alltid har full kontroll över vem som får nödmeddelandet och när. I en situation med pågående dödligt våld eller hot gör vår lösning att elever, personal och besökare nås av rätt förinspelat högtalande nödmeddelande genom att enbart lyssna. Allt sker i realtid och utan interaktion - snabbt, effektivt och tydligt och informationen spelas upp tills dess att den manuellt avbryts vilket minimerar risken för att någon inte får informationen. Säkrare än så här kan det knappast bli, och det är just detta som är kritiskt i en nödsituation.

 

Vi uppmanar fler skolor att se över beredskapen och ta fram en genomtänkt plan för hur larm och kommunikation ska fungera. Att kunna agera snabbt i en nödsituation, och lita på att rätt information når alla på skolan skapar trygghet, och kan i extrema fall vara livsavgörande. Vi skräddarsyr våra lösningar efter varje skolas behov och önskemål.

  

Vill du komma i kontakt med oss och få hjälp att se över era larm- och kommunikationssystem?
Kontakta Gunnar Ekedahl så hjälper han er!

Gunnar svartvit

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

+46 706 35 32 34

Ett larmsystem som hjälper människor i stress och krissituationer att fatta rätt beslut.

Inom industri och produktionsanläggningar måste personsäkerhet sättas i första rummet. Då krävs det ett larmsystem som är standardiserat inom organisationen, lätthanterligt och som hjälper människor i stress och krissituationer att fatta rätt beslut. Med COBS Mobile får användaren larmmeddelanden på ett tillförlitligt sätt direkt i mobilen.

 

Nu lanserar vi COBS Mobile – en app med användarvänligt gränssnitt, väldefinierade toner, färger och ikoner – allt för att öka säkerheten och tryggheten hos dig och dina anställda. Med COBS Mobile får användaren larmmeddelanden på ett tillförlitligt sätt i realtid och med bekräftelsefunktionen inleds även en automatisk eskalering om en användare inte skulle ha besvarat larmet tid eller sakna tillgänglighet.

 

Industrier kräver stor säkerhet

 

Arbetar du inom en större organisation eller industrin så har ni förmodligen ett fysiskt överordnat system som hanterar era larm. Larmen tar ni troligtvis emot via en larmcentral för vidare koordinering och kanske vidarebefordras även larmen via telefoni eller SMS. Detta medför såklart en hel del frågetecken om tidsaspekten och hur man garanteraratt mottagaren verkligen får larmet i tid. Även hur det prioritetsmässigt uppfattas av den som tar emot larmet och hur hen hanterar återkoppling till den eller det system som larmat. Detta är funktionaliteter som COBS levererat via DECT system men som nu med COBS Mobile även introduceras för smartphones.

Att planera för att det värsta tänkbara kan ske är såklart inte roligt men ett måste. Vid tidskritiska event såsom stopp i produktionslinjen, skalskydd eller brandlarm så vill du helt enkel inte äventyradistributionen och att detta inte tas emot av anställda. Ofta, vid vanliga meddelanden, så kan inte mottagaren avgöra hur akut ett meddelande eller larm är förrän hen öppnar det vilket ökar risken för att tillgångar och personer försätts i fara.

 

staffan ansikte utan bakgrund

 "Med COBS Mobile kommer larmet ut omedelbart, med förvalda unika toner, ikoner och färgkoder som mottagaren är väl bevandrad med och känner igen. Vi vill inte lämna utrymme för att mottagaren själv ska dra egna slutsatser av ett meddelande. De ska vara tydliga och ange precis hur mottagaren ska agera", säger Staffan Örnbratt, VD på COBS AB.  

 

 

 

 

Ett anpassningsbart larmsystem 

Komplement till DECT-system

Om ni redan har ett befintligt DECT-system kan COBS Mobile vara ett utmärkt och kostnadseffektivt komplement till den befintliga DECT installationen där samma larm nu även kan distribueras till användare av smarttelefoner kopplade till såväl mobiltelefoninätet som lokalt inom företagets WLAN-nätverk.

 

Larm som passar er verksamhet

COBS Mobile passar allt från personal på vård- och omsorgshem till industriarbetare. Larmen anpassas efter era behov. Ni kan till exempel få ut trygghetslarm, maskinlarm, larm för ensamarbete, kamera-, brand- och/eller dörrlarm.

 

Fungerar på Android och iPhone (iOS)

COBS Mobile fungerar på såväl Android som iPhone (iOS) mobiler och har beroende på modell av mobiltelefon möjlighet att utöver meddelandehantering även leverera såväl person-, fall- som rörelselarm med positionering.

 

Larmknapp för omedelbar säkerhet

Om era smarttelefoner är utrustade med en larmknapp, till exempel Versity från COBS så får du en fysisk röd larmknappavsedd för personsäkerhet i t.ex.hotfulla situationer eller vid ensamarbete där arbetstagare med en knapptryckning kan larma kollegor.

 Mobile Cloud

 

Läs mer

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English