• Hem
  • Nyheter
  • Hur ska elever och personal agera om skolan utsätts för en hotfull situation?

Hur ska elever och personal agera om skolan utsätts för en hotfull situation?

 

Skolskjutningar är ytterst ovanligt i Sverige, väpnat våld känns obekvämt att prata om och man vill inte oroa personal, elever och föräldrar i onödan. Men om händelsen inträffar kan konsekvenserna bli både stora och svåra och därför måste frågan tas på allvar.

I akuta situationer hinner man inte vänta på hjälp utan måste agera omedelbart. Krisberedskap med tydliga rutiner är därför av vikt, många skolor utför även övningar för att vara bättre rustade. I vissa fall är det bästa inrymning, och i andra fall utrymning. I skriften Väpnat våld i skolan får man tips på hur man ska hantera akuta situationer.

  • Utrymning är vanligast vid brand eller fara där det är direkt olämpligt att stanna inomhus. Det är ofta också det säkraste alternativet för de som redan befinner sig i trapphus och på skolgård, och om man bedömer att gärningspersonen inte upptäcker personerna som utrymmer.
  • Inrymning är motsatsen till utrymning och innebär att elever och skolpersonal stannar kvar inomhus och gömmer sig i klassrum eller andra lämpliga utrymmen. Man låser, släcker ljuset, är tyst och håller sig borta från fönster och dörrar.
  • Utestängning är ett alternativ då våldet sker på skolgården och man anser det vara säkrast att stänga ute gärningspersonen. Genom att låsa alla ingångar förhindras våldet sprider sig in i eller mellan byggnader.


skola 00Larmsystemet kan bestå av olika signaler såsom högtalande meddelanden med instruktioner eller hemliga kodord, men även integration mot hörslingor för de som har hörhjälpmedel. Olika utrop kan fördelas till olika zoner - vissa kan behöva utrymma, medan andra bör stanna där de är. Med hjälp av våra smarta lösningar kan man även använda detta system i sin dagliga verksamhet för att på så sätt skapa ett stort mervärde.

Varje situation är unik och man kan inte förutse ett händelseförlopp, men en genomtänkt plan för hur larm och kommunikation ska fungera i en krissituation ger i alla fall en bra förutsättning. Vi skräddarsyr därför våra lösningar efter den enskilda skolans krisplan, lokaler och förutsättningar - för högsta möjliga säkerhet.

 

NRK - Vingtor-Stentofon Alarm system for schools from COBS AB on Vimeo.

 

TV2 Vingtor-Stentofon Alarm System for schools from COBS AB on Vimeo.

 

COBS Sociala Media

linkedin rundfacebook rundlinkedin rundinsta rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English