• Hem
  • Nyheter
  • Ledig tjänst på COBS - Ekonomiansvarig

Ledig tjänst på COBS - Ekonomiansvarig

gubbar i ring
COBS AB utvecklar och marknadsför professionella kommunikationssystem med fokus på personlig säkerhet samt övervakning av produktions- och anläggningstillgångar.

Vi har varit verksamt i ca 25 år på den svenska marknaden och marknadsfört kundanpassade lösningar för människor på arbetsplatser där hot kan förekomma och förekommer.

Vår vision är att vara en av de främsta aktörerna inom sina marknadssegment i Europa.

COBS affärsidé är att utveckla och marknadsföra kommunikationssystem för en trygg och säker tillvaro med omsorg för människor och egendom.

COBS mål är att genom lönsam tillväxt skapa ökad kundnytta, där företagets lösningar erbjuds kunderna och därigenom positivt bidrar till människors säkerhet, såväl som övervakning av produktionsutrustning och fast egendom.


Junior ekonom

Arbetsuppgifter
•    Löpande redovisning och ansvar för månads, kvartals och årsbokslut.
•    Rapportering moderbolag, Lagercrantzgruppen, vid månads, kvartals och årsbokslut. Rapportering sker i Cognos samt en del excelrapporter.
•    Årsredovisning K3 (mindre bolag) samt inkomsdeklaration.
•    Rapporter till myndigheter, skattadeklaration, intrastat, collectum m.m.
•    Diverse sammanställningar och kostnadsanalyser samt rutinbeskrivningar.
•    Driva och upprätta budgetsiffror till affärsplan.
•    Intrastatrapportering, en del tullfrågor och skattefrågor (nytt from juli 2017, kemikalieskatt).
•    Löner för 20 tjänstemän, tjänstebilar, provision och reseräkningar och det som tillkommer t.ex kontrolluppgifter mm.
•    Stötta vår VD med ekonomiska frågor, analyser samt medverka på ledningsgrupps- och styrelsemöten.
Då vi jobbar inom en koncern som är börsnoterade arbetar vi mot strikta deadlines för rapportering.


Profil

En person som talar och skriver flytande svenska och engelska. Som person vill vi ha någon som är prestigelös, ansvarsfull och noggrann. En person som gärna har ett driv och tar egna intiativ och inte är rädd för att hugga i där det behövs. Personen bör vara lite mer extrovert än introvert och våga säga vad man tycker i olika frågor, framförallt frågor som rör ekonomi och lön. Erfarenhet av internationell handel då kompetens inom moms, skatt och tull krävs.
System vi använder idag, Visma administration 2000, Hogia bokslut o skatt, Visma Lön 600 samt Cognos.

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo