Service Alert!

PAT PALDet har kommit till vår kännedom att vår leverantör minskat uteffekten på PAT, PAT+, PAL och PAL+ produkterna för att förlänga batterilivslängd och öka dess serviceintervall för batteribyten. Denna ändring skedde redan med start i produktion maj 2017.

Trots att radiotäckningen påverkas minimalt för larmknapparna, ber vi Er tillse fullgod täckning på de installationer där radiotäckningsmätningen tidigare utförts på ett sparsamt sätt och med de äldre enheterna som hade den högre uteffekten (dvs. täckning verifierad med enheter tillverkade före maj 2017) och där enheter senare kompletterats och / eller ersatts.

Observera att endast system med gles täckningsplanering påverkas av denna uteffektsminskning.

Har man vid projektering och radiomätning försäkrat sig om normal överlapp av radiotäckning så bör inte denna sänkning av uteffekt påverka funktionen.


 

COBS Sociala Media

linkedin rundfacebook rundyoutube rundinsta rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English