• Start
  • Nyheter
  • Gammeluddshemmet känner trygghet genom personlig kontakt

Gammeluddshemmet känner trygghet genom personlig kontakt

Gammeludden

På Gammeluddshemmets vård- och omsorgsboende känner sig både personal och boende trygga i att ha en väl fungerande kommunikationslösning. Den personliga kontakten och den expertis som leverantörerna Wx3 och COBS har, gör att de stannat som nöjda kunder i över 10 år.
– Vi har en nära dialog så de känner verkligen oss och vad vi har för utmaningar. Det gör att Wx3 alltid kan hjälpa oss att förbättra våra kommunikations-lösningar, säger Daniel Rulander, VD på Gammeluddshemmet.

När Gammeluddshemmet först kom i kontakt med Wx3 sökte de bara efter en lösning för sin internkommunikation. Med åren växte dock behoven i takt med den tekniska utvecklingen och idag har de en omfattande kommunikationslösning med allt från intern och extern telefoni till personliga larm och säkerhetslösningar. Med Wx3 som partner har Gammeluddshemmet skapat en trygg miljö för både sina boende och sin personal.

– Det är en enorm trygghet både för våra boende och deras anhöriga att veta att det alltid finns någon som hör och kan hjälpa till. Detsamma gäller även vår personal som känner att de kan lita på att systemen fungerar och att de kan ge den vård våra boende behöver, säger Daniel Rulander.

Produkter som håller i verksamheten

Något som varit mycket viktigt i valet av kommunikationslösning för Gammeluddshemmet är enkelheten. För de äldre, där vissa har sjukdomar som påverkar minnet, är det extra viktigt att de personliga larmen är användarvänliga och lätta att förstå. Genom att integrera larmen med telefonisystemet har Wx3 dessutom skapat en helhetslösning som förenklar vardagen för de anställda på Gammeluddshemmet. I den bärbara telefonen som personalen använder för samtal får de även larm från gästerna på Gammeluddshemmet, som de även direkt kan kvittera, vilket gör att de bara behöver bära med sig en apparat i byggnaden. För personalen är detta precis lika viktigt som att de apparaterna är avsedda för, och tål miljön de används i. Den dagliga verksamheten innebär mycket lyft och bärande, vilket gör att telefonen ibland kan komma i kläm eller tappas i golvet. COBS bärbara telefoner och larmmottagare som ingår i denna lösning lever därmed väl upp till Gammeluddshemmets krav.

– Under åren har det varit otroligt lite underhållsarbete, förutom något batteri som har behövts bytas ut. Det är inte alla produkter på marknaden som klarar av den här miljön. Speciellt skönt har det varit nu under pandemin där COBS telefonerna visat sig mycket lätta att rengöra och desinficeras, och fortsatt klara av jobbet, säger Daniel Rulander.

Personligt bemötande med kunskap

För att minimera störningar från omvärlden, är telefoni och larmlösning lokalt placerad på Gammeluddshemmet. Detta innebär högsta möjliga tillgänglighet och säkerhet för både gäster och personal. Wx3 har skött allt från installation till att ha säkerställt att de bärbara larmtelefonerna fungerar problemfritt i hela byggnaden. Den personliga kontakten och den nära relation som Gammeluddshemmet har med Wx3 är vad som gör att de varmt kan rekommendera andra att välja Wx3 som partner för lösning på liknande behov. För dem är det skönt att veta att när de ringer till Wx3 för att ställa frågor så är det alltid deras egen kontaktperson som svarar och de hamnar inte i en telefonväxel. Det är detta personliga bemötandet som gör att Gammeluddshemmet litar på sin kommunikationspartner att hitta rätt lösningar som passar bäst för just deras verksamhet.

– När vi har ett önskemål om förändring, som till exempel när vi ville lägga till inbrottslarm, är det bara att ringa. Den som svarar har koll på vår nuvarande lösning och hur det vi skulle vilja lägga till kan integreras in på ett smart och lätthanterligt sätt. Vårt samarbete med Wx3 och COBS har länge varit en enorm trygghet för oss och kommer fortsätta vara det under lång tid, avslutar Daniel Rulander.

 

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English