• Start
  • Nyheter
  • Ett larmsystem som hjälper människor i stress och krissituationer att fatta rätt beslut.

Ett larmsystem som hjälper människor i stress och krissituationer att fatta rätt beslut.

Inom industri och produktionsanläggningar måste personsäkerhet sättas i första rummet. Då krävs det ett larmsystem som är standardiserat inom organisationen, lätthanterligt och som hjälper människor i stress och krissituationer att fatta rätt beslut. Med COBS Mobile får användaren larmmeddelanden på ett tillförlitligt sätt direkt i mobilen.

 

Nu lanserar vi COBS Mobile – en app med användarvänligt gränssnitt, väldefinierade toner, färger och ikoner – allt för att öka säkerheten och tryggheten hos dig och dina anställda. Med COBS Mobile får användaren larmmeddelanden på ett tillförlitligt sätt i realtid och med bekräftelsefunktionen inleds även en automatisk eskalering om en användare inte skulle ha besvarat larmet tid eller sakna tillgänglighet.

 

Industrier kräver stor säkerhet

 

Arbetar du inom en större organisation eller industrin så har ni förmodligen ett fysiskt överordnat system som hanterar era larm. Larmen tar ni troligtvis emot via en larmcentral för vidare koordinering och kanske vidarebefordras även larmen via telefoni eller SMS. Detta medför såklart en hel del frågetecken om tidsaspekten och hur man garanteraratt mottagaren verkligen får larmet i tid. Även hur det prioritetsmässigt uppfattas av den som tar emot larmet och hur hen hanterar återkoppling till den eller det system som larmat. Detta är funktionaliteter som COBS levererat via DECT system men som nu med COBS Mobile även introduceras för smartphones.

Att planera för att det värsta tänkbara kan ske är såklart inte roligt men ett måste. Vid tidskritiska event såsom stopp i produktionslinjen, skalskydd eller brandlarm så vill du helt enkel inte äventyradistributionen och att detta inte tas emot av anställda. Ofta, vid vanliga meddelanden, så kan inte mottagaren avgöra hur akut ett meddelande eller larm är förrän hen öppnar det vilket ökar risken för att tillgångar och personer försätts i fara.

 

staffan ansikte utan bakgrund

 "Med COBS Mobile kommer larmet ut omedelbart, med förvalda unika toner, ikoner och färgkoder som mottagaren är väl bevandrad med och känner igen. Vi vill inte lämna utrymme för att mottagaren själv ska dra egna slutsatser av ett meddelande. De ska vara tydliga och ange precis hur mottagaren ska agera", säger Staffan Örnbratt, VD på COBS AB.  

 

 

 

 

Ett anpassningsbart larmsystem 

Komplement till DECT-system

Om ni redan har ett befintligt DECT-system kan COBS Mobile vara ett utmärkt och kostnadseffektivt komplement till den befintliga DECT installationen där samma larm nu även kan distribueras till användare av smarttelefoner kopplade till såväl mobiltelefoninätet som lokalt inom företagets WLAN-nätverk.

 

Larm som passar er verksamhet

COBS Mobile passar allt från personal på vård- och omsorgshem till industriarbetare. Larmen anpassas efter era behov. Ni kan till exempel få ut trygghetslarm, maskinlarm, larm för ensamarbete, kamera-, brand- och/eller dörrlarm.

 

Fungerar på Android och iPhone (iOS)

COBS Mobile fungerar på såväl Android som iPhone (iOS) mobiler och har beroende på modell av mobiltelefon möjlighet att utöver meddelandehantering även leverera såväl person-, fall- som rörelselarm med positionering.

 

Larmknapp för omedelbar säkerhet

Om era smarttelefoner är utrustade med en larmknapp, till exempel Versity från COBS så får du en fysisk röd larmknappavsedd för personsäkerhet i t.ex.hotfulla situationer eller vid ensamarbete där arbetstagare med en knapptryckning kan larma kollegor.

 Mobile Cloud

 

 

 

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English