• Start
  • Nyheter
  • Våld och hot riktat mot skolor blir allt vanligare - rätt larmsystem kan vara avgörande för att stoppa våldet i tid

Våld och hot riktat mot skolor blir allt vanligare - rätt larmsystem kan vara avgörande för att stoppa våldet i tid

Tyvärr har vi de senaste åren erfarit att skolor utsätts för hot och våld där gärningspersoner tagit sig in på skolans område i syfte att såra eller döda, ett område som ska vara förknippat med glädje, trygghet och säkerhet. Vårt jobb på COBS är att bidra med trygghet och säkerhet för många verksamheter, där ett av dessa är just skolor. Det behövs tyvärr mer än någonsin idag.

skolelever har rätt till trygghet. Det skapar vi med säkra larm.Ett sätt att kunna hantera yttre hot är, enligt Skolverket, att aktivt arbeta med krisberedskap. Dock klargör Skolverket inte för vilka lösningar man bör välja. Vår säkerhetsexpert Gunnar Ekedahl säger att ”precis som Skolverket menar så krävs ett aktivt arbete från varje skola att se till att effektiva rutiner och metoder finns att använda vid en krissituation. Men det är därför viktigt att skolan tar in rätt lösningar för rätt behov. Lösningarna är avgörande för hur snabbt man kan larma och hur snabbt alla nås av ett larm. Det kan alltså handla om sekunder och då är rätt lösning avgörande.”

 

 

 

Idag ser vi att allt fler skolor har någon form av kommunikationssystem i sina mobiler. Vi menar att detta är bra men om det ska användas i situationer med pågående dödligt våld, så är det förknippat med stor risk och går emot Skolverkets idé om att ”alla har rätt till trygghet”. Här är några av de brister larm i mobiler på skolor innebär;

  •  Alla har inte alltid mobilen i närheten.
  • De flesta lärare ber sina elever lämna in mobilerna under  undervisningens gång.
  • För att kunna agera på ett larm krävs att mottagaren aktivt ser informationen. Det finns alltså risk att en mottagare tittar på meddelandet för sent. Eller i värsta fall inte alls.
  • Det krävs att man är närvarande och lugn för att kunna låsa upp en mobil och aktivt kunna larma.
  • Ett larmmeddelande som ska författas i samband med pågående dödligt våld är inte bara opraktiskt, vi vill påstå att det näst intill är omöjligt.
  • Mobilnät eller datanät kan vara utsatt för överbelastning eller ligga nere vilket gör att det varken går att larma eller ta emot larm. 

 ungdom med mobil

Så skapar ni rätt förutsättningar för att kunna hantera en krissituation

COBS lokala högtalarlösningar för skolsäkerhet gör att avsändaren alltid har full kontroll över vem som får nödmeddelandet och när. I en situation med pågående dödligt våld eller hot gör vår lösning att elever, personal och besökare nås av rätt förinspelat högtalande nödmeddelande genom att enbart lyssna. Allt sker i realtid och utan interaktion - snabbt, effektivt och tydligt och informationen spelas upp tills dess att den manuellt avbryts vilket minimerar risken för att någon inte får informationen. Säkrare än så här kan det knappast bli, och det är just detta som är kritiskt i en nödsituation.

 

Vi uppmanar fler skolor att se över beredskapen och ta fram en genomtänkt plan för hur larm och kommunikation ska fungera. Att kunna agera snabbt i en nödsituation, och lita på att rätt information når alla på skolan skapar trygghet, och kan i extrema fall vara livsavgörande. Vi skräddarsyr våra lösningar efter varje skolas behov och önskemål.

  

Vill du komma i kontakt med oss och få hjälp att se över era larm- och kommunikationssystem?
Kontakta Gunnar Ekedahl så hjälper han er!

Gunnar svartvit

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

+46 706 35 32 34

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English