Teknikens roll i kritiska arbetsmiljöer

Visste du att hot och våld drabbar människor i arbetslivet oftare än något annat sammanhang?
Människor som arbetar i en miljö präglad av otrygghet eller rädsla kan inte utföra sitt arbete på bästa sätt. I kritiska arbetsmiljöer där kommunikationen behöver vara tydlig och direkt spelar tekniken därför en väsentlig roll. En ensamarbetare förlitar sig till exempel till stor del på en fungerande teknisk kommunikation för att känna sig trygg och säker i sin arbetsroll.

Vår senaste applikation COBS Lynx är tillsammans med Versity smarttelefoner ett verktyg för personal som befinner sig i just riskfyllda arbetsmiljöer och ger användaren en tillförlitlig hantering av larm- och meddelanden.

 

App för kritiska meddelanden

Lynx är en applikation framtagen av COBS för larm- och meddelandehantering på Android-enheter. Lösningen passar i professionella miljöer där internetanslutning inte tillräckligt kan garanteras och där störningar inte är ett alternativ. Här är säker och stabil verksamhetskritisk kommunikation av största prioritet. Med Lynx tar kunden själv kommandot över hela larmkedjan och har tillsammans med systemintegration även möjligheten att skräddarsy systemet efter sina behov. Risken minskar dessutom för yttre påverkan såsom hackning och driftstopp.

”Då vi har en historik av att göra anpassningsbara funktioner så har vi även velat ta med dessa när vi utvecklat appen. Det har definitivt varit en utmaning men något vårt team lyckats riktigt bra med. Resultatet är en tillförlitlig applikation med tydligt användargränssnitt, något vi vet är extra viktigt i kritiska arbetsmiljöer,” säger COBS VD Staffan Örnbratt.

Lynx tillsammans med Versity smartphones

Lynx är speciellt framtagen för Versity VoWiFi smartphones, utvecklade för professionella miljöer, med integrerad hantering av larmknapp. Appen tillsammans med Versity 92-serien ger dig en robust och kostnadseffektiv lösning när samexistens av mer datadrivna, innehållsrika appar önskas och där DECT inte är ett fullgott alternativ.

Lynx är även utmärkt tillsammans med de större Versity 95/96-serien av VoWiFi-smartphones för dem som önskar större skärm och där avbrottsfri 24/7-kommunikation krävs vilket kan erbjudas tack vare helt avbrottsfritt batteriutbyte. Dvs användaren kan byta batteriet under användning helt utan minsta avbrott vilket är optimalt i till exempel sjukhusmiljö.

Vill du få tips om vad ni ska tänka på vid inköp av säkerhetslarm?
Här redogör vi för funktioner som kan vara avgörande för att er larmkedja ska bli trygg.

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English