COBS presenterar COBS Mobile™

5 december 2023

Med den ökande efterfrågan på att använda smartphones på jobbet har fler yrkesverksamma gått över till molndata. COBS Mobile™-appen är utformad för att möta detta behov utan att kompromissa med säkerheten. COBS Mobile™ är ett tryggt och säkert verktyg som kan laddas ner i din smartphone och anslutas till trygghetslarm, andra system samt sensorer och utgångar.

Användarvänlig och tillförlitlig

COBS Mobile - en app med ett användarvänligt gränssnitt, väldefinierade toner, färger och ikoner - allt för att öka tryggheten och säkerheten för dig och dina medarbetare. Med COBS Mobile får användaren tillförlitliga larmmeddelanden i realtid, och bekräftelsefunktionen initierar också en automatisk eskalering om en användare inte har svarat på larmet i tid eller inte är tillgänglig.

I industrier och produktionsanläggningar måste personsäkerheten sättas i första rummet. Det kräver ett larmsystem som är standardiserat inom organisationen, enkelt att använda och som hjälper människor i stress- och krissituationer att fatta rätt beslut. Med COBS Mobile får användaren larmmeddelanden på ett tillförlitligt sätt direkt i mobiltelefonen.

Industrier kräver hög säkerhet

Om du arbetar i en större organisation eller industri har du förmodligen ett fysiskt överordnat system som hanterar dina larm. Förmodligen tar ni emot larmen via en larmcentral för vidare samordning och kanske vidarebefordras larmen även via telefoni eller SMS. Detta väcker naturligtvis en hel del frågor kring tidsaspekten och hur man garanterar att mottagaren verkligen får larmet i tid. Även hur det uppfattas i termer av prioritet av den person som tar emot larmet och hur de hanterar återkoppling till den person eller det system som utlöste larmet. Detta är funktioner som COBS har levererat via DECT-system, men nu introduceras även COBS Mobile för smartphones.

Att planera för det värsta scenariot är naturligtvis inte roligt men ett måste. Vid tidskritiska händelser som produktionsstopp, skalskydd eller brandlarm vill man helt enkelt inte äventyra distributionen av meddelandet och att det inte kommer fram till medarbetarna. Med vanliga meddelanden kan mottagaren ofta inte avgöra hur brådskande ett meddelande eller larm är förrän de öppnar det, vilket ökar risken för att tillgångar och människor utsätts för fara.

"Med COBS Mobile går larmet direkt, med förvalda unika toner, ikoner och färgkoder som mottagaren är bekant med och känner igen. Vi vill inte lämna något utrymme för mottagaren att dra egna slutsatser av ett meddelande. De ska vara tydliga och ange exakt hur mottagaren ska agera."

Staffan Örnbratt, VD för COBS AB

Ett anpassningsbart larmsystem

Komplement till DECT-system

Om man redan har ett befintligt DECT-system kan COBS Mobile vara ett utmärkt och kostnadseffektivt komplement till den befintliga DECT-installationen där samma larm nu också kan distribueras till smartphone-användare som är anslutna till både mobiltelefonnätet och lokalt inom företagets WLAN-nätverk.

Larm som passar din verksamhet

COBS Mobile passar alla, från vårdpersonal till industriarbetare. Larmen skräddarsys efter dina behov. Du kan till exempel få trygghetslarm, maskinlarm, ensamarbetarlarm, kamera-, brand- och/eller dörrlarm.

Fungerar på Android och iPhone (iOS)

COBS Mobile fungerar på både Android och iPhone (iOS) mobiltelefoner och kan, beroende på mobiltelefonmodell, leverera person-, fall- och rörelselarm med positionering utöver meddelande.

Larmknapp för omedelbar säkerhet

Om dina smartphones är utrustade med en larmknapp, som Versity från COBS, får du en fysisk röd larmknapp avsedd för personlig säkerhet i t.ex. hotfulla situationer eller vid ensamarbete, där anställda kan varna kollegor med en knapptryckning.