OM COBS

COBS AB är ett av Sveriges ledande företag inom larm- och meddelandehantering för trådlös kommunikation och funktioner med fokus på säkerhet och trygghet.

 

Historik

COBS startade 1977 som återförsäljare av personsökarsystem och har under åren skaffat sig en bred erfarenhet och kompetens av kommunikationslösningar.

Förutom egen utveckling tillhandahåller COBS produkter från marknadsledande leverantörer såsom; Spectralink, innovaphone, Zenitel och 2N - viktiga samarbeten som idag ligger till grund för den produktbredd och det tjänsteutbud som COBS kan erbjuda.

COBS är idag en del av Lagercrantz Group. Lagercrantz är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden.

Affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla, marknadsföra och distribuera kommunikationslösningar för en trygg och säker tillvaro med omsorg för människor och egendom.

Vision

Vår vision är att COBS skall vara ett starkt varumärke inom professionella marknadssektorer och en för kunderna högt värderad affärspartner.

Marknad och Försäljning

Idag har COBS AB cirka 70 000 användare i Sverige och Europa, och över 5000 installerade kommunikationslösningar. Våra kunder återfinns i säkerhetskrävande miljöer inom hälso- och sjukvård, hotell, industri, kriminalvård och handel.

Vår försäljning sker via återförsäljare i Sverige, ett flertal länder inom Europa samt i Australien.

En aktiv satsning de senaste åren med ny produktdesign, säkerhet och användarvänlighet har gjort att COBS tagit klivet från att vara ett okänt varumärke till ett prestigevarumärke inom våra kundområden.

Kvalitet och service

COBS har byggt upp ett tätt samarbete med lokala återförsäljare, partners och installatörer som specialiserat sig på våra produkter och lösningar. COBS egen support- och serviceorganisation arbetar med kontinuerligt underhåll, reparation och felsökning/felavhjälpning.

Utveckling och Framtid

Vi strävar emot tillförlitlig kommunikation. Vi satsar medvetet för öppna koncept, möjlighet att konfigurera och kundanpassa våra lösningar till dagens och framtidens plattformar inom tele- och datakommunikation. Vi vill förse våra kunder maximal integration emot olika larm- och personsäkerhetssystem med positionering och tillförlitlighet.

 

värdeadd livscykel

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English