Om COBS

COBS AB grundades 1977 och har med över 45 års erfarenhet specialiserat sig på larm-, meddelande- och lokaliseringslösningar för verksamhetskritiska kommunikations- och mobilapplikationer.

COBS har sitt huvudkontor i Göteborg och är idag en av de ledande leverantörerna av personlarm, meddelande- och lokaliseringslösningar för mobila användare med trygghet och säkerhet i fokus.

Vi erbjuder funktionalitet baserad på vår gedigna erfarenhet och unika kunskap inom trådlösa personlarmsapplikationer och hantering av kritiska meddelanden och tillförlitlig positionering. Vår drivkraft är att skapa högsta möjliga tillförlitlighet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet för slutanvändaren genom att utveckla och integrera produkter och system från utvalda leverantörer.

Som COBS-återförsäljare får du säljstöd, skräddarsydda helhetslösningar som passar dina kunders specifika behov med expertservice och support.

Partners och leverantörer

Att vara partner till COBS innebär ett kunskapsutbyte som är till stor nytta för båda parter. Vårt mål är att vara bland de tre främsta europeiska leverantörerna av personskydds- och säkerhetslösningar för människor i kritiska situationer, oavsett var de befinner sig.

Vi arbetar med vårt eget varumärke, våra egenutvecklade och unika produkter samt i nära samarbete och integration med premiumvarumärken och marknadsledande leverantörer, inklusive de som nämns nedan.

Läs mer

Spektrallänk

Ledande tillverkare av robusta mobilitetslösningar för professionella användare.

Zenitel

Ledande leverantör av robusta, intelligenta intercom- och högtalartelefonsystem för verksamhetskritisk kommunikation.

2N

En del av Axis Communications som driver och förnyar marknadsstandarder inom IP-baserad intercom och passerkontroll.

F24

Europas ledande SaaS-leverantör inom offentlig incident- och krishantering samt nöd- och uppdragskritiska meddelanden.

Marknadsnärvaro

COBS har cirka 100.000 aktiva användare inom 7.000 organisationer i Sverige och Europa som använder våra lösningar. Vår väg till marknaden går alltid via återförsäljare eller distributörer och partners. Idag finns vi representerade i 18 länder med målet att expandera ytterligare.

COBS samarbetar med sina återförsäljare för att säkerställa en hög kompetensnivå gentemot slutanvändarorganisationerna och deras frontlinjepersonal, till exempel inom äldreomsorg, kriminalvård, skolor, sjukvård, industri, marin, detaljhandel med mera.

Kundservice

COBS mål är att vara den bästa leverantören av verksamhetskritisk kommunikation och att ge den bästa servicen och supporten till våra kunder. Våra avdelningar arbetar i nära samarbete med stor flexibilitet och korta beslutsvägar, vilket skapar ökat värde för våra kunder.

Lagercrantz Grupptillhörighet

COBS är ett helägt dotterbolag till Lagercrantz Group, en värdeskapande B2B-teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer.

Inom koncernen finns cirka 70 företag som vart och ett är inriktat mot en specifik delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är en hög grad av värdeskapande, med en hög grad av kundanpassning, support och andra tjänster.

Lagercrantz har verksamhet i nio länder i norra Europa, Kina, Indien och USA. Koncernen har ca 2.600 anställda och en omsättning på ca 7.700 Mkr. Bolagets aktier är sedan 2001 noterade på Nasdaq Stockholm.