COBS AB - Miljö

boll grönt

För miljö och hälsa - vi samarbetar med och ställer krav på våra leverantörer. Vår hantering av miljö- och hälsofarliga produkter samt avfall skall ske utan risker för hälsa och miljö.

COBS skall sträva efter att sätta högre mål och standards beträffande miljöfrågor än vad som tas upp i lagar och förordningar. COBS skall kännetecknas av en miljöprofil som bygger på medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Under 2005 och 2006 infördes två nya miljölagar inom EU. WEEE direktivet trädde i kraft 2005 och RoHS direktivet trädde i kraft den 1 juli 2006. De båda lagarna är knutna till varandra och syftar på att minska avfallet av elektriska och elektroniska produkter.

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
Girovägen 13
SE-175 62 Järfälla
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English