COBS AB - Miljö

boll grönt

För miljö och hälsa - vi samarbetar med och ställer krav på våra leverantörer. Vår hantering av miljö- och hälsofarliga produkter samt avfall skall ske utan risker för hälsa och miljö.

COBS skall sträva efter att sätta högre mål och standards beträffande miljöfrågor än vad som tas upp i lagar och förordningar. COBS skall kännetecknas av en miljöprofil som bygger på medarbetarnas engagemang och delaktighet.

Under 2005 och 2006 infördes två nya miljölagar inom EU. WEEE direktivet trädde i kraft 2005 och RoHS direktivet trädde i kraft den 1 juli 2006. De båda lagarna är knutna till varandra och syftar på att minska avfallet av elektriska och elektroniska produkter.

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English