COBS AB - Kvalitet

boll tummenupp

 

COBS mål är att i alla avseenden skapa värde för våra kunder. Fyra begrepp präglar COBS strategier för att få nöjdare kunder:

  • Rätt kvalitet uppnås och bibehålls genom ett systematiskt arbetssätt, ständiga förbättringar och en stark kundfokusering.
  • Korta ledtider ska prägla COBS sätt att hantera interna såväl som externa kunder.
  • Kompetensutveckling ska vara ledstjärna i COBS utveckling för att möta kunders förväntningar och medarbetares behov.
  • Kostnadseffektivite ger en god totalekonomi åt våra kunder.

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English