2N Access Commander - obegränsad licens

Artikelnr: 91379033 Kategori:

2N Access Commander - Obegränsad licens. Admin för obegränsat antal användare och 2000 enheter av obegränsad admin

Funktioner som stöds:

 • Hantering av fast programvara.
 • Logghantering.
 • Meddelandekanal.
 • Mobila referenser.
 • Anpassade LDAP-mappningar.
 • Anti-passback.
 • Tillträdeskontroll för hissar.
 • Kanal för meddelanden
 • Kapacitet för användarkatalog, ca 2000 enheter.
 • Inkluderade enheter, ca 2000 enheter.
 • Max administratörer ca 2000 enheter.

 • Grundläggande åtkomstkontroll och loggar.
 • Användarroller.
 • Meddelanden.
 • Närvaro.
 • Cam Logs.
 • Tillträdeskontroll för hissar.
 • Widgets för instrumentpanelen.
 • Bulk Firmware Update.
 • Stöd för mobila referenser.
 • Närvarokontroll (valfritt).

Logga in för att se priser & handla

Licenses/Software