2N Extra brytare + sabotage (endast lämplig för IP Force & Safety)

Artikelnr: 9151010 Kategorier: ,

Lägg till fler utgångar till din intercom. Intercom kan styra ytterligare ett lås (aktiv 12V-utgång) eller icke-kritisk utrustning som t.ex. belysning (passiv utgång). En sabotagekontakt ingår

Add more outputs to your intercom. The intercom can control an additional lock (active 12V output) or non-critical equipment such as lights (passive output). A tamper switch is also included – this will activate an alarm if the intercom’s front panel is removed by an unauthorized person.

Logga in för att se priser & handla

Order item