Intercom

Intercom

Intercom är noga utvalda produkter för kommunikation där traditionella telefoner inte kan, eller inte är lämpliga att användas.

För många är en porttelefon den första kontakten man har med ett företag, låt det bli en bra kontakt.

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English