DECT 8000 och A4U2 Trace alarm

blockscheman 07Små bärbara larmsändare med inbyggd positionering, smitlarm eller demenslarm tillsammans med bärbara telefoner med larmpresentation är en oerhört stark kombination.

Även om tal inte är viktigt i ett system för att kunna larma är det oerhört vikigt för att kunna samordna aktiviteter mellan personal.

Positionssändarna uppdaterar både larmsändare (Trace Alarm) och DECT telefoner med inomhus positionsdata. Denna data överförs antingen via DECT eller Alert4U2 systemets radioinfrastruktur direkt till CMS för hantering. CMS skickar sedan larm och meddelanden vidare till en mottagande enhet för visuell presentation.

Basstationerna till DECT systemet kan anslutas via direkta kablar eller via IP-nätet vilket ger fullständiga möjligheter för att komplettera äldre system med mer funktioner eller byta ut befintliga gamla DECT system för att återanvända befintligt kablage och komplettera nya byggnader med IP-nät istället.

Relaterade artiklar

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English