PAL+

Larmsändare PAL+ är den perfekta lösningen för socialkontor, äldreboenden eller akutmottagningar när man vill veta varifrån larmet skickats.

COBS larmsändare PAT/PAT+/PAL+ är en serie av bärbara larmsändare med funktioner som ger användaren ökad säkerhet och personlig säkerhet.

C

Det är små och behändiga sändare som kan bäras på flera sätt. Användarna själva kan larma genom att trycka på larmknappen. Larmet skickas till radiomottagaren A-TRAX eller A-TRAX IP som vidaresänder larmet till COBS larm- och meddelande Server CMS. Larmet kan sedan visas på olika enheter såsom COBS trådlösa DECT-telefoner, via webbgränssnitt och en GSM-telefon. Larmsändaren har en kontinuerlig batteriövervakning och varnar om batterinivån är för låg.

PAL+ är en larmsändare med inbyggd positionsmottagare. PAL + detekterar A-RFID positionsfyrar och kan därmed avge exakt positionsdata när man larmar manuellt eller passerar en position som automatiskt avger positionsdata. Automatiska larm används bl.a. som smitlarm eller demenslarm.

PAL+ är rörselsekänslig och kan larma för inaktivitetslarm då den varit inaktiv i en.
Programmering av enheterna sker via radio (kort räckvidd).

OBS! Det är extremt viktigt att batteribytet utförs på ett korrekt sätt för att enheten skall behålla vattentätheten.

Artikelnummer 9009748

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English