VoIP-gateways och bordstelefoner

  • Skalbarhetinnovaphones lösningar är skalbara från ett fåtal anslutningar i en lokal gateway till redundanta gateways med flera enheter i ett nätverk ända upp till virtuella installationer i en VM-ware-miljö med 10 000-tals anslutningar.
  • Hög säkerhetinnovaphone är förmodligen den leverantör som erbjuder den högsta säkerheten i IP-nätverket med t.ex. 802.1x, TLS, SRTP, HTTPS etc. i alla gateways och adaptrar.
  • Redundans, med ett redundant system som körs i bakgrunden för att kunna garantera ett fungerande system även om en hårdvara slutar fungera eller en anslutning bryts.
  • Migration eller övergång, frågar oss hur man kan fortsätta att använda en befintlig investering och komplettera med ny teknik med hjälp av våra VoIP-gatewaylösningar. Vi har tekniska lösningar för anslutning till en överordnad växel via analog, ISDN- eller VoIP-baserad kommunikation.