Säker kommunikation i byggnader kräver förstklassig infrastruktur