Säkerhetslösningar för industrier

lösningar för industrier

Robusta slagtåliga enheter speciellt utvecklade för behoven inom tung industri

Kraftfulla produkter, speciellt utvecklade för behoven inom tung industri eller andra krävande miljöer, t.ex. vägar och tunnlar.

För förbättrad kommunikation fokuserar vi på robusta och slagtåliga enheter med hög ljudkvalitet. För ökad trygghet och säkerhet levererar vi larm för ensamarbete, överfallslarm och exakt inomhuspositionering.

Specialbyggda produkter för industrins tuffa krav

Många företag lyckas minska sina personalkostnader genom att använda olika typer av teknisk utrustning och automation. De kan minska antalet anställda och därmed blir ensamarbete allt vanligare. För att skydda medarbetarna kan våra bärbara telefoner kompletteras med automatiska larm i form av fallarm eller integrerad rörelsesensor.

COBS C-31xx-serien av handenheter är extra tåliga och lämpar sig för tuffa miljöer, t ex inom industrin. För miljöer med explosionsrisk finns EX-klassificerade

  • FC4 EX-telefoner som också uppfyller ATEX-direktiven och
  • IEC för gas/damm enligt europeiska och internationella standarder.

Integration för fler möjligheter

Genom att integrera olika system med varandra, t.ex. brandlarm, driftlarm, övervakningskameror och porttelefoner, kan du förbättra arbetsflödet avsevärt och spara tid, resurser och energi.

Genom att få snabb information vid t.ex. brand, inbrott eller produktionsstopp kan du minimera tidsförluster och förhindra skador på både människor och egendom.

Bryt- och stängningskontakter integreras enkelt i vår larmserver för vidarebefordran till telefoner eller tredjepartssystem via IP-, serie- eller reläkontakter.

Robust och vandalsäker

Extremt robusta och ändamålsenliga enheter med mycket imponerande, klart och högt ljudtryck, stora knappar, hotline-funktion, EX-klassning.

Integration

Trådlösa telefonilösningar med systemintegration med processer, brandlarm och överordnade processystem, t.ex. HMI/SCADA-system.

Samverkande larm

Överfallslarm med positionering, rycklarm och automatiskt larm om användaren faller, står stilla för länge eller börjar springa.

Kontroll av åtkomst

Porttelefoner för snabb och säker passagekontroll. Funktioner efter behov - kamera, knappsats, snabbval, QR-kod, BLE/bluetooth, NFC etc.

Behöver du en stabil och säker lösning för larm och/eller kommunikation?

Vi hjälper er att kommunicera snabbt och effektivt med varandra, personlarm ingår i lösningen.

Relaterat kundcase

Alcro-Beckers, Sveriges ledande färgtillverkare, valde en heltäckande lösning från COBS

Alcro-Beckers var tidigt ute med IP-telefoni och idag har företaget ett integrerat och välfungerande DECT-system med hundratals COBS-telefoner.