kundcase hotell

Sveriges äldsta hotell använder SMART kommunikationslösning

Telefoni & larm som en helhetslösning. Smarta, mobila enheter med överfallslarm till personalen. Internt kan systemet användas för att höja servicen gentemot gäster, till exempel genom att tillkalla personal när det är mycket att göra i receptionen.

Läs mer

kundcase marin

SMART1 används för kommunikation ombord på M/S Birka

För att säkra upp larm och trådlös telefoni på kryssningsfartyget M/S Birka valde Rederi Eckerö ihop med Zenitel SMART1. Med avancerade larmfunktioner och systemets dedikerade, störningsfria frekvensband kan man känna sig trygg. En unik toppdisplay ersätter de personsökare som man använt ombord tidigare.

Läs mer

kundcase skola

System för inrymning till skola i Göteborg, interntelefoni följde med som en bonus

För att skapa en trygg miljö för elever, personal och besökare använder man högtalarsystem som kan nå alla utrymmen, och med hjälp av ett datasystem kan man enkelt låsa alla ytterdörrar.

Läs mer

kundcase vård

SMART arbetsredskap på Mjörnviksholm HVB

SMART1 kan användas både som larmmottagare, telefon och personsökare - ett perfekt verktyg i vård- och omsorgsmiljöer med flera olika typer av larm och höga krav på tillgänglighet. När det tidigare systemet för larm och kommunikation började gå ur tiden valde Mjörnviksholm HVB SMART1

Läs mer

kundcase fängelse

Överfallslarm och kritisk kommunikation på fängelse i Belgien

Poort van Beveren är en anstalt på ca 30 000 m² med plats för över 300 intagna. Arbetsmiljön på en anstalt kan vara tuff och innebära vissa risker, därför har anläggningen ett IP-DECT system med larm och kritisk kommunikation från COBS installerat för att trygga de anställda.

Läs mer

Avancerat och enhetligt larmsystem till Örebro kommun

DSC 3622-2 webb

Ölmbrogården, ett av Örebro kommuns många vård- och omsorgsboenden, ville nyligen installera ett avancerat och enhetligt larmsystem och tillsammans med Tunstall valde man en lösning baserad på teknik från COBS.

Personalen kan nu få olika typer av larm direkt till sin telefon, och man kan även se varifrån i huset larmet kommer. Detta ser man som en stor fördel då man tidigare hade flera olika larmsystem att hålla reda på. Nu kan arbetet skötas mer effektivt!


Tunstall är experter på trygghetslösningar och deras erbjudande omfattar allt från sensorer och larmknappar till kompletta trygghetssystem i eget- eller särskilt boende. Man använder sig bland annat av COBS telefoner och larmknappar som med fördel kan utrustas med positionering.DSC 3626-2 webbLarmknappar
Ölmbrogården har demens- och korttidsboende, och de äldre är utrustade med larmknappar att trycka på om de behöver hjälp. Byggnaden är indelad i olika zoner med sändare som gör att man till skillnad från tidigare nu även kan se var den äldre befinner sig när han/hon larmar. "En stor fördel, framför allt för den som bor här, är att larmet är tyst. Det ringer bara i vår telefon, och vill man kan man ju ha tyst läge även på den", säger Pernilla Hannukainen, undersköterska och larmansvarig.

Larmknapparna används även som ett nyckelfritt dörrlås, när den äldre närmar sig sitt rum låses dörren upp automatiskt. Personalen använder sina telefoner för samma funktion.
DSC 3619-2 webbTelefoner för samtal, larm och meddelanden
Personalen använder de nya telefonerna inte bara för att ringa till varandra utan även för att avläsa olika typer av larm som tydligt visas i displayerna.

Det finns rörelselarm om den äldre går upp på natten, larm som visar om någon går ut samt överfallslarm. De olika larmen har också olika färger, tydliga symboler och olika ljudsignaler, så att man lätt kan uppfatta vilken typ av larm det är.

"Det enda vi vill är att förebygga risker, till exempel fallrisken, innan det händer något. Vi har inte larmet för att bevaka eller begränsa den äldres rörelsefrihet", säger enhetschefen Marianne Kangro.

Förutom Ölmbrogården moderniserar Örebro kommun i princip samtliga boenden med teknik från COBS.
"Vi är fantasktiskt glada och stolta över att Örebro valt oss tillsammans med Tunstall till detta prestigefyllda projekt, att Örebro tar ett sådant omfattande grepp och moderniserar hela komunens äldreomsorg känns otroligt inspirerande och bekräftar vår strategi att leverera innovativa system till vård och omsorg", säger Sören Erlandsson VD på COBS.

 

 

Antal      Artikel Beskrivning
1 CMS Meddelandeplattform för tillförlitlig och effektiv larm- och meddelandehantering
1 CWS6000  Multi cell IP-DECT system med stöd för SIP
10 CWS6000 basstation  Nätverksansluten IP-DECT basstation med 12 kanaler
18 C-3110 IP65 klassad telefon med larmknapp och positionering
40 Alert4U2 Trace alarm   Bärbara larmsändare med inbyggd positionering
1 IP305  IP-Gateway för upp till 2 BRI (DUO) eller SIP trunkar 
1 IP24 IP adapter för upp till 4 anslutningar

 

 

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English