Säkerhetslösningar för marin verksamhet

lösningar för marina verksamheter

Vi erbjuder säkerhetslösningar för fartyg och andra offshore-installationer

En trådlös kommunikationslösning som ger ökad säkerhet och tillgänglighet för besättningen ombord genom att kombinera kritiska larm, meddelanden och telefoni - en lokal lösning med tillförlitlig och sömlös täckning i hela fartyget.

Besättningen ombord kan känna sig trygga i vetskapen om att de kan kontakta varandra, svara på samtal och vara tillgängliga för passagerarna hela tiden.

En modern, säker och trygg lösning ombord

För att samspelet mellan de olika aktiviteterna på ett fartyg ska fungera krävs god kommunikation. Kontroll, timing, säkerhet och tillförlitlighet är särskilt viktiga.

Att kunna ta emot ett meddelande från bryggan eller få en tidig indikation från maskinrummet om att något är fel är avgörande för säkerheten ombord. Att få brandlarm direkt till handenheten minimerar tidsförlusten och förhindrar skador på både passagerare och egendom.

Med COBS Versity har du allt i en enhet med full täckning över hela fartyget.

  • Larm med röd knapp för ensamarbetande
  • Kritiska meddelanden och larm - t.ex. brand-, säkerhets-, maskin- eller MOB-larm
  • WLAN - för mobil åtkomst till data
  • BLE/Bluetooth - för anslutning till ett headset eller för exakt lokalisering
  • NFC - för väktarstyrning, närvaro- och tillträdeskontroll
  • Tryck-till-tal (PTT) - Tvåvägsradio för omedelbar kommunikation med fördefinierade grupper.
  • Telefoni - för direkt mobil kommunikation

Säkerhet för personalen

Överfallslarm och portabel kommunikation med telefoni, appar och push-to-talk (PTT) i en och samma enhet.

Säkerhet till sjöss

Integration med fartygets vitala funktioner som brandlarm, sprinklers, maskiner med mera.

Kommunikation för alla

Integration med telefoni, hotlines för interna och externa samtal.

Drift och underhåll

Underhållsfria installationer med hårdvara eller virtuella installationer i era servrar.

En trådlös kommunikationslösning för tal, meddelanden och larm med hög tillförlitlighet

Gästservice

Är det något som saknas i kabinen, behöver gästen hjälp? Med snabb hänvisning till medarbetare och feedback på åtgärder/uppdrag förkortas ledtiderna - gästen upplever en bättre service!

Alltid nåbar

Att alltid vara nåbar och nå andra ökar tillgängligheten under tjänstgöringen. Om du inte är i tjänst är luren i tyst läge och endast högprioriterade meddelanden eller larm når fram.

Arbeta på ett säkert sätt

I vissa situationer kan du känna dig osäker. Då kan det vara skönt att veta att hjälpen bara är en knapptryckning bort och att du vet var du är. Med exakt positionering kan vi hantera alla situationer, vi har många års erfarenhet av komplexa miljöer.

Kritiska larm

Integration mellan olika system bryter barriärer och effektiviserar responstiden. Att koppla brandlarmet med klartextinformation direkt till handenheten sparar viktig tid och kan vara livsavgörande. Koppla brandlarm, sprinklers och andra kritiska larm direkt till vår larmserver.

Produkter

Relaterade produkter

Vi har lyckats flera gånger tidigare med att skapa ett väl fungerande trådlöst system i en stålmiljö, även om det alltid är en krävande utmaning. Vi vet att vi uppfyller de höga krav som både vi och våra kunder ställer på driftsäkerhet och tillgänglighet ombord.

Relaterat kundcase

Stena Line ökar säkerheten ombord med COBS larmtelefoner

Trygg och säker arbetsmiljö ombord med installerade larm och kommunikation från COBS.