Säkerhetslösningar inom säkerhetsbranschen

lösningar inom vård och omsorg

Vi erbjuder trygghet och säkerhet för personal i utsatta miljöer där det kan förekomma hot eller våld

Med våra produkter för kritisk kommunikation vill vi öka tryggheten och säkerheten för personal i utsatta miljöer, som fängelser eller rättspsykiatri.

Genom att använda beprövad och robust larm- och röstteknik uppnår våra lösningar hög tillförlitlighet och kan både förbättra och säkra kommunikationen. Systemen är flexibla och skalbara, vilket gör dem anpassningsbara efter behov, med funktioner som kan läggas till i takt med att verksamheten förändras.

Högsta möjliga säkerhet

Rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt

Våra handenheter och larmsändare kan avge larm på bestämda positioner, som påminnelser till sig själv eller som larm till kollegor. Ett automatiskt larm kan också skickas vid fall eller vid förändring av ett normalt rörelsemönster. Genom att trycka på larmknappen kan hjälp tillkallas när som helst, oavsett var i byggnaden personen befinner sig och helt oberoende av mobiltäckning.

Våra larm- och kommunikationsprodukter är utformade för att användas i de mest skiftande miljöer. Produkterna kan kombineras och funktionerna anpassas efter dina specifika behov och önskemål:

  • Extra robusta handenheter med larmfunktioner för maximal säkerhet
  • Personsökare, smartphones och komradio som ett enda arbetsverktyg i modern design med en smart kombination av tekniker för extra säkerhet.
  • Kompakt textmottagare med larmknapp
  • Små och behändiga larmsändare, med eller utan positionering.

Att snabbt få information är ofta nyckeln till att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Oavsett om det handlar om ett brandlarm på 118:e våningen eller ett överfallslarm från en väktare i garaget. Tiden är kritisk och därför har vi integrerat ett unikt och tydligt gränssnitt via vår larmserver som med ikoner och färger indikerar vilken typ av larm som mottagits och vilken åtgärd som ska vidtas.

Hög säkerhet

Slitstarka handenheter med högsta säkerhetsnivå för att skydda personalen. Överfallslarm, skaklarm, rörelselarm, löp-, fall- och positionslarm.

Integration

Våra lösningar bygger på öppna standarder och kan integreras med andra plattformar som Lenel OnGuard, Pacom Unison, Integra, Nordic Integral och brandlarmsystem.

Kritisk kommunikation

Vandalskyddade produkter för kritisk kommunikation i extrema miljöer. Nödtelefon, larmcentral, mobilkommunikation och avancerade svarsapparater.

Positionering

Med exakt positionering kan kollegor eller väktare snabbt och enkelt lokalisera en larmad person.

Vill du öka säkerheten för dina anställda?

Finns det risk för våld och/eller hot? Behöver du larm för ensamarbetare? Vi kan hjälpa till att skapa en arbetsplats där personalen alltid har möjlighet att larma och kontakta kollegor vid behov, eller att ha kontinuerlig övervakning i riktigt kritiska applikationer.

Relaterat kundcase

Överfallslarm och kritisk kommunikation i ett fängelse i Belgien

Poort van Beveren är ett fängelse på ca 30.000 m² med plats för över 300 intagna. Anstalten har ett IP-DECT-system med överfallslarm och ett säkert telefonisystem från COBS installerat för att skydda de anställda.

För maximal säkerhet har systemet kompletterats med positionering, vilket innebär att du snabbt kan se exakt var den person som har utlöst larmet befinner sig.