Säkerhetslösningar för skolsäkerhet - nedstängning, evakuering och daglig kommunikation

lösningar för säkerhet i skolan

Skolkommunikation med fokus på säkerhet

Vi skapar trygga och säkra end-to-end-lösningar för skolkommunikation, med huvudsyftet att skydda elever, personal och besökare.

Kombinationen av kritiska larm, telefoni och högtalarmeddelanden ger inte bara ökad säkerhet i krissituationer, utan tack vare möjligheten att utföra gruppanrop, alla anrop eller avbrottssignaler förbättras också den dagliga kommunikationen.

Skolan ska vara en säker plats

Allt fler människor diskuterar säkerhetsåtgärder för våra skolor. Funktioner som talad in- och utgång, låsta dörrar och övervakningskameror är vanliga samtalsämnen och bidrar alla till att öka säkerheten.

Att säkerställa att din skola har ett kriskommunikationssystem är ett viktigt steg för att skapa en säker miljö för elever, personal och besökare. Vi erbjuder allt från enkla lösningar för inpassering och utrymning till effektiva intercomlösningar och avancerade säkerhetslösningar.

 • Inrymning - När det är säkrast för elever och skolpersonal att stanna inomhus.
 • Utrymning - I händelse av brand eller fara när det är olämpligt att vistas inomhus.
 • Utestängning - När våld uppstår på skolgården och det är säkrast att låsa skolan för gärningsmannen.
 • Daglig kommunikation - Samtal mellan lärare och rektor, högljudda meddelanden till elever och besökare.

För både kris och vardag

IP-högtalare för vardagliga samtal, för in- och utpassering i nödsituationer samt för musik och paussignaler.

Extra hög volym

Hornhögtalare med hög volym och klart ljud för bästa möjliga hörförståelse även i bullriga miljöer och utomhus.

Lätt att använda

Lättanvända högtalaranropsenheter för zon eller alla högtalare. Ringa samtal och visa systeminformation. Allt från en och samma enhet.

Säkerhet vid entrén

Vandalsäker porttelefon med bra ljudkvalitet. Fungerar som ett skyddande skal och möjliggör fjärröppning av dörrar.

Vi uppmuntrar fler skolor att se över sin beredskap och ta fram en genomtänkt plan för larm och kommunikation. Att kunna agera snabbt i en nödsituation och lita på att rätt information når alla på skolan skapar trygghet och kan i extrema fall vara livsförändrande. Vi skräddarsyr våra lösningar efter varje skolas behov och önskemål.

Vad är säkerhet i skolan?

COBS säkerhetslösningar för skolor säkerställer att avsändaren alltid har full kontroll över vem som får nödmeddelandet och när.

I en situation med pågående dödligt våld eller hot gör vår lösning det möjligt för studenter, personal och besökare att nås av rätt nödmeddelande via högtalare genom att helt enkelt lyssna.

Det sker i realtid och utan interaktion - snabbt, effektivt och tydligt! Det sparar tid, och tid är avgörande i en nödsituation. Detta är skolsäkerhet enligt vår mening!

 • Säkerhet i skolan idag

 • Vår erfarenhet är att de flesta skolor inte har någon effektiv lösning för att snabbt nå ut till alla i händelse av en kris.

  Att skriva och läsa krismeddelanden är inte tidsoptimerat och effektivt. Vem har sinnesro nog att låsa upp sin telefon, öppna rätt app och sedan skriva ett meddelande, medan en potentiell förövare redan befinner sig i skolbyggnaden?

  Dessutom nås inte alla i byggnaden av denna lösning, och mottagandet av krismeddelandet sker på mottagarens villkor. Det är inte effektivt eller säkert i en nödsituation.

 • En kommunikationslösning med mervärde

 • COBS kommunikationslösning är ett effektivt verktyg i vardagen.

  Interna samtal görs snabbt och enkelt mellan kollegor i hela eller valda delar av skolan, oavsett om skolan består av en eller flera byggnader. Det är tidsbesparande och flexibelt utan att personalens fokus på undervisningen förskjuts mer än nödvändigt.

  En lösning med stort mervärde för alla parter.

Relaterat kundcase

Lockdown-system & internkommunikation för skola i Göteborg

För att skapa en säker miljö för elever, personal och besökare används högtalarsystem som kan nå alla utrymmen, och ett datasystem gör att alla ytterdörrar enkelt kan låsas.