Säkerhetslösningar inom vård- och omsorgssektorn

lösningar inom vård och omsorg

Vi erbjuder säkerhetslösningar för t.ex. hemtjänst, kommunal vård, äldreomsorg och mentalvård

Våra produkter är utvecklade och anpassade till de höga krav på integritet och säkerhet som ställs inom sjukvården.

Vi levererar tillförlitliga lösningar för kritiska larm och effektiv kommunikation, och tack vare stabil och välbeprövad teknik kan vi minimera risken för störningar i nätverket.

Vårt mål är att skapa säkrare arbetsplatser med förbättrad kommunikation och därmed ge personalen en enklare och säkrare vardag.

Larm och kommunikation med fokus på säkerhet

Flera av våra produkter är utformade för att fungera dygnet runt och passa in i vårdmiljön. Vi erbjuder lösningar med fokus på trygghet, enkelhet och säkerhet för både personal och vårdtagare inom till exempel HVB, vårdhem, hem för vård eller boende och sjukhus.

Versity är en specialutvecklad telefon och kan användas som en integrerad del av säkerhetslarmsystemet med många smarta fördelar

  • Öppet operativsystem och appar utformade för verksamheten
  • Personliga larm för ökad säkerhet
  • Positionering för att snabbt lokalisera den person som behöver hjälp
  • Lokalt och störningsfritt nätverk

Versity är en smart och skräddarsydd terminal för sjukvården, utan de risker som en traditionell smartphone innebär, eftersom den inte är beroende av internet.

Men precis som med en vanlig smartphone kan du registrera närvaro, dokumentera, låsa upp dörrar eller bara snabbt kommunicera med kollegor, det är enkelt och görs direkt utan krångel. Det här är funktioner som bidrar till mindre spring och mer tid för mänsklig kontakt.

Genom att låta larmen gå direkt till rätt person kan du skapa en tystare vårdmiljö och samtidigt skydda den personliga integriteten.

 

Säkerhet för anställda

Våra vårdverktyg är utrustade med larm och positioneringsfunktioner. Med en knapptryckning kan personalen snabbt kalla på hjälp och låta dig veta var du befinner dig.

Säkerhet för vårdtagare

Larmknappar bidrar till ökad frihet och trygghet för vårdtagaren som alltid kan kalla på hjälp. Ett automatiskt larm kan skickas om vårdtagaren går vilse så att du snabbt kan vara på plats.

Integration

Integrera smarta funktioner och appar för att minska arbetsbelastningen. Rätt larm till rätt person, dörröppning, videosamtal och administrativa uppgifter direkt från telefonen.

Icke störande

Tiden är avgörande. Många av våra lösningar fungerar även om mobilnätet ligger nere, så att du kan vara säker på att rätt information når rätt person i rätt tid. Vi erbjuder även hybridsystem eller rena mobiltelefonsystem.

Behöver du ett vårdverktyg för ökad säkerhet och tillgänglighet?

COBS har mångårig erfarenhet av larm och kommunikation inom vård och omsorg, och skräddarsyr lösningar efter behov och önskemål. Vi hjälper er att snabbt och effektivt kommunicera med varandra, att kunna kalla på eller besvara larm från behövande när tiden är kritisk.

Relaterat kundcase

Säkerhet för personal och patienter på en växande vårdcentral

Familjeläkarna i Mölnlycke investerade i en skräddarsydd larmlösning från COBS.