DECT är levande!

19 december 2023

DECT, eller Digital Enhanced Cordless Telecommunications, är i allra högsta grad levande. Våra smarta telefoner har blivit en förlängning av oss själva. Detta gäller även i arbetsmiljön. Men trots att det är bekvämt att använda sin vanliga smartphone finns det tillfällen på jobbet då man behöver tillgång till tillförlitlig och säker täckning. Vi kallar detta för kritisk kommunikation.

Pålitligt trådlöst nätverk

I kritiska situationer där information måste nå fram, t.ex. i en patientsituation eller där det finns risk för våld, gör våra DECT-lösningar att användaren känner sig tryggare och säkrare. På vilket sätt? Genom att veta att hjälpen alltid finns tillgänglig på armlängds avstånd, tack vare ett pålitligt trådlöst nätverk. DECT har en dokumenterad förmåga att ge robust och konsekvent täckning, särskilt i miljöer där andra trådlösa tekniker kan ha problem. Till skillnad från Wi-Fi, som kan utsättas för störningar från olika källor, arbetar DECT på dedikerade frekvensband, vilket garanterar minimal störning och tillförlitlig anslutning. Denna tillförlitlighet är avgörande på arbetsplatser där oavbruten kommunikation är avgörande för produktivitet och säkerhet, t.ex. sjukhus, fabriker och lager.

Fortfarande mycket relevant

Även om DECT kanske inte är den nya teknik som fångar rubrikerna, är det fortfarande ett relevant och oumbärligt verktyg för många arbetsplatser. Dess tillförlitlighet, säkerhet, röstkvalitet och kostnadseffektivitet gör den till förstahandsvalet för företag som prioriterar sömlös kommunikation i utmanande miljöer. Därför skulle det vara förhastat att dödförklara DECT och bortse från dess bestående värde i dagens sammankopplade värld. Så länge behovet av tillförlitlig och säker täckning kvarstår kommer DECT att fortsätta att utvecklas som en pålitlig telekommunikationsstandard.