Säkerhetslösningar för sjukhus

lösningar för sjukhus

Vi erbjuder sjukhusspecifika säkerhetslösningar

COBS erbjuder professionella systemlösningar för personsökning, DECT, VoWiFi/LTE med larm och aviseringar. Vi erbjuder även porttelefon/intercom och passersystem.

COBS har lång erfarenhet av att tillhandahålla kommunikations- och mobilitetslösningar för sjukhus och vårdinrättningar. Vi förstår att vårdmiljöer kan vara komplexa och varierande, vilket är anledningen till att vi erbjuder skräddarsydda lösningar som är utformade för att passa varje enskild organisation.

Vi erbjuder en bred portfölj av smarta mobila enheter, sjukvårdsterminaler med anpassade funktioner för professionell användning av vårdgivare och andra.

De bygger på en specialanpassad Android-plattform och används, tack vare sin erkända tillförlitlighet inom sjukhusvärlden, med MDR-applikationer (Medical Device Regulation) som Philips CareEvent.

Våra intercom-produkter i 2N-portföljen ger en användarvänlig och tillförlitlig kommunikation med besökare, både när det gäller intercom och passerkontroll. Intercom är den första interaktionen och det första intrycket för en besökare, därför har vi valt att leverera premiumprodukter med den bästa kvaliteten från Axis och 2N.

Snabbare kommunikation i nödsituationer

I sjukhusmiljö är snabb kommunikation av avgörande betydelse och kan vara skillnaden mellan liv och död. Våra lösningar säkerställer att vårdpersonal kan kommunicera omedelbart och effektivt i nödsituationer. Genom att samordna insatser och snabbt svara på akuta behov bidrar våra lösningar till att rädda liv och förbättra vårdkvaliteten.

Säkerhet för både personal och patienter

Vi är fast beslutna att upprätthålla en säker arbetsmiljö för både personal och patienter inom sjukhusmiljön. I vårt utbud av säkerhetslösningar ingår personlarm med positionering, vilket ger ytterligare skydd och en känsla av trygghet.

COBS bidrar också till en lugn vårdmiljö genom smart integration, filtrering och larmhantering direkt till den ansvariga vårdgivaren. COBS-lösningen minimerar risken för larmtrötthet och minskar behovet av meddelanden och larm till allmänheten eller till avdelningen.

Larmutmattning är ett tillstånd där vårdgivare blir överbelastade och desensibiliserade av det ständiga ljudet av kliniska larm. Problemet med larmutmattning har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat.

För både patienten och vårdgivaren bör tysta miljöer eftersträvas så mycket som möjligt. Tysta vårdmiljöer leder till en lugnare arbetsmiljö för personalen och en bevisat snabbare återhämtningstid för patienterna. Exempel på lösningar för att minimera onödiga ljud från larm, inkluderar en högre grad av modernisering och digitalisering med koncept som t.ex:

Tysta larm som innebär att en tyst signal och vibration skickas till personalens personsökare/telefon. På så sätt undviks pip och blinkningar från utrustning i sjukhuskorridoren.

Upptrappningskedjor, där signalen skickas vidare till nästa person om den första personen inte kan ta emot larmet. Detta bidrar till säkra larmkedjor och ökad kvalitetssäkring av vården.

Användning av en meddelandeplattform, applikationer och betrodda mobila enheter där personalen kan ta emot varningar och rikta varningar till specifika arbetsgrupper och enheter.

System för övervakning av mobila enheter och integration med en centraliserad miljö där mobila enheter, radiomiljö, larm och samtal loggas så att händelser kan undersökas i efterhand, statistik tas fram och ändringar göras vid behov.

Genom att minska risken för olyckor och tillbud med fokus på både personal och patienter skapar vi en tryggare och säkrare vårdmiljö där alla inblandade kan känna sig väl omhändertagna.

Enklare integration och hantering

COBS lösningar är utformade för att vara lätta att integrera med befintliga system och lätta att hantera. Vi förstår vikten av smidig drift och enkelhet för våra kunder och erbjuder support och hjälp för att säkerställa att allt går smidigt. På så sätt skapar vi en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö för vårdpersonalen samtidigt som vi förbättrar kommunikationen och vården för patienterna.

COBS är en pålitlig partner inom hälso- och sjukvårdssektorn som kan bidra till att skapa en säkrare och effektivare vårdmiljö.

Produkter

Relaterade produkter

Kontakta oss idag om du vill veta mer om våra innovativa säkerhetslösningar för sjukhus och hur de kan anpassas till din arbetsplats. Vi finns här för att hjälpa dig att tillhandahålla den bästa vården och säkerheten för både personal och patienter.

Relaterat kundcase

Handhållna enheter med patientövervakning - en viktig del av NUS verksamhet

Neonatalvårdsavdelningen har använt Versitys handhållna larmterminaler sedan 2018.