Teknikens roll i kritiska arbetsmiljöer

10 december 2023

Visste du att hot och våld drabbar människor på jobbet oftare än i något annat sammanhang? Människor som arbetar i en miljö som präglas av osäkerhet eller rädsla kan inte göra sitt bästa. I kritiska arbetsmiljöer där kommunikationen måste vara tydlig och direkt spelar tekniken därför en avgörande roll. En ensamarbetare är till exempel helt beroende av fungerande teknisk kommunikation för att känna sig trygg och säker i sin arbetsroll.

Utvecklad av COBS

Vår senaste applikation COBS Lynx™, tillsammans med Versity smartphones, är ett verktyg för personal som arbetar i högriskmiljöer och ger användaren en tillförlitlig hantering av larm och meddelanden.

Lynx är en applikation utvecklad av COBS för larm- och meddelandehantering på Android-enheter. Lösningen är lämplig för professionella miljöer där internetanslutning inte kan garanteras i tillräcklig utsträckning och där avbrott inte är ett alternativ. Här är säker och stabil verksamhetskritisk kommunikation av högsta prioritet.

Med Lynx tar kunden kommandot över hela larmkedjan och får tillsammans med systemintegrationen också möjlighet att skräddarsy systemet efter sina behov. Risken för yttre påverkan som hackning och driftstopp minskar också.

Lynx tillsammans med Versity smartphones

Lynx är särskilt utformad för Versity VoWiFi-smartphones, utvecklade för professionella miljöer, med integrerad larmknappshantering. Appen tillsammans med Versity 92-serien ger dig en robust och kostnadseffektiv lösning när mer datadrivna, innehållsrika appar ska samexistera och där DECT inte är ett fullgott alternativ.

Lynx passar också utmärkt tillsammans med den större Versity 95/96-serien av VoWiFi-smartphones för dem som vill ha en större skärm och där det krävs oavbruten 24/7-kommunikation, vilket kan erbjudas tack vare helt avbrottsfritt batteribyte. Det innebär att användaren kan byta batteri under pågående användning utan minsta avbrott, vilket är optimalt i t.ex. sjukhusmiljö.