Push-To-Talk får folk att lyssna

Smartare och snabbare internkommunikation

Handen på hjärtat, hur många gånger har du försökt ringa en kollega som inte svarar, eller sprungit runt i korridorerna och letat efter någon?

Push to Talk (PTT) är den snabbaste och effektivaste metoden för att nå en grupp av människor samtidigt med information.

PTT

Har du någonsin misslyckats med att försöka nå dina kollegor genom att försöka ringa ett vanligt telefonsamtal, visst har vi alla? Föreställ dig att du bara trycker på en knapp och alla i din grupp hör... vilken underbar funktion!

Handen på hjärtat, vi älskar att kunna kommunicera men att försöka ringa runt till kollegor är inte alltid det effektivaste sättet om du vill nå ett helt team. Att tala ut ett meddelanden i ett PA-system så att alla i hela byggnaden hör är inte är så väldigt kundorienterat heller, speciellt inte för interna meddelanden. Använd PTT-funktionen istället.

Med SMART1 PTT har du en direktlinje till dina kollegor, de behöver bara bära enheten på sig och du kommer genast att få deras uppmärksamhet.

PTT-samtalet hörs direkt ut i högtalaren på alla SMART1 som "lyssnar" och det finns inget behov av att göra någonting manuellt för att besvara samtalet, allt är automatiserat.

Push to Talk (PTT) förklarat på en minut
PTT är en envägskommunikationstjänst som till stor del tidigare användes av mobila radiolösningar och personsökare med tal. Det är ett enkelt men ibland effektivt sätt att trycka in en knapp och tala ut ditt meddelande, släpp knappen och lyssna på svar från någon i din grupp. Den uppenbara och tydliga fördelen är att du når alla på samma gång och alla kan svara, perfekt för att nå ut till ditt team med gruppinformation, förfrågningar eller gemensamma uppgifter.
SMART PTT är nu för första gången någonsin implementerad i ett bärbart telefonisystem. PTT fungerar direkt internt i SMART-systemet och är inte beroende av något mobilnätverk, WiFi, IP-PBX eller någon 3:e parts enhet. Det är inbyggt i basstationerna i SMART-systemet och administreras via SMART Manager.

FacebookLinkedin

COBS Sociala Media

linkedin rundyoutube rund

COBS AB Göteborg (Huvudkontor)
Norra Långebergsgatan 4
SE-421 32 Västra Frölunda
+46 31 33 33 840

COBS AB Stockholm
+46 8 621 16 75

lagercrantz group logo   

Språk / Language

English